دوره دستياري:

دوره دستياري بيهوشي 4 سال مي باشد. دستيار بايد در طي دوره دستياري، توانائي هاي لازم را در حيطه هاي شناختي، مهارتي و نگرشي تحت نظارت مناسب اعضاي هيئت علمي در زمينه ارزيابي، مشاوره و آماده سازي بيماران بمنظور بيهوشي و انجام بيهوشي كسب نمايد. بنحوي كه در پايان دوره بتواند بطور

مستقل و بعنوان عضوي مؤثر از تيم پزشكي در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه عمل نمايد.

دستيار اين رشته بايد در دوره دستياري در فصول زير اطلاعات و مهارت عملي كافي كسب بنمايد:

بيهوشي در جراحي عمومي، در جراحي استخوان و مفاصل، چشم، گوش و حلق و بيني، مغز و اعصاب، فك و صورت، در جراحي كودكان و نوزادان، قلب و عروق، قفسه صدري، كليه و مجاري ادراري - تناسلي و پيوند كليه.

بيهوشي در اورژانس، واحد مراقبت هاي ويژه پزشكي (ICU)، درمانگاه درد، بخش كنترل دردها و واحد مراقبت هاي پس از هوشبري (PACU) و درمانگاه مشاوره هوشبري، هوشبري در خارج از اتاق عمل و بيماران سرپائي، هوشبري در زنان و مامائي.

دستياران بايستي در پايان سال اول نسبت به تعيين موضوع پايان نامه در يكي از موضوعات اقدام نمايد و با سرپرستي استاد راهنما در زمينه موضوع ارائه شده پژوهش نمايد.

برنامه هاي آموزشي دستياري توسط مدير برنامه دستياري و از طريق دستيار ارشد به دستياران ارائه خواهد شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-25 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ