مريم ميرزايي عليايي
مدرك تحصيلي: ديپلم
سمت:‌ متصدي امور دفتري و بايگاني

شرح وظايف:‌

 1. پاسخگوئي به تلفن و انجام امور ارباب رجوع (اساتيد،‌ دستياران،‌ كارشناسان و كاردان هاي هوشبري،‌ دانشجويان)
 2.  هماهنگي و اطلاع رسانی برنامه هاي هفتگي،‌كنفرانس ها و جلسات اساتيد و دستياران
 3. ثبت مرخصي اساتيد و دستياران و ارسال آن به دانشكده پزشكي
 4. اطلاع رساني و پيگيري مأموريت هاي آموزشي و شركت اعضاي هيئت علمي در كنگره ها و سمينارها
 5. ارسال برنامه ماهيانه اساتيد و دستياران به بيمارستان ها و اتاق عمل
 6. انجام امور تداركاتي دفتر گروه جهت جلسات اساتيد و دستياران
 7. هماهنگي برنامه هاي آموزشي دستياران و دانشجويان
 8. همكاري با امور دستياري دانشكده جهت مرخصي،‌ طرح،‌ انتقالي،‌ مهماني و فارغ التحصيلي دستياران
 9. همكاري با امور باليني جهت انجام امور آموزشي دانشجويان
 10. همكاري با اساتيد و دستياران جهت انجام امور پژوهشي
 11. همكاري با معاونت پژوهشي دانشكده جهت برگزاري جلسات دفاع دستياران
 12. اعلام جلسات و نامه هاي فوري به اساتيد و دستياران مربوطه
 13. همكاري در برگزاري آزمون ماهيانه دانشجويان (اينترن و اكسترن هاي بيهوشي)
 14. تصحيح اوراق و ثبت نمرات دانشجويان در سيستم سما
 15. بايگاني
 16. انجام ساير امور ارجاعي از طرف مدير، معاونين و ساير اعضاء هيئت علمي گروه
 17. انجام وظيفه بجاي همكاران در زمان مرخصي
شماره تماس: 32337636 32318072 071
 
 
مرجان ميرزايي عليايي
مدرك تحصيلي: كارشناسي
سمت:‌ متصدي امور دفتري و بايگاني - ماشين نويس رابط اجرايي وب سايت دانشكده پزشكي دبير كميته آموزشي كاركنان رسته اداري مالي دانشكده پزشكي رابط اجرائی اداره آموزش مداوم پرشکی

شرح وظايف:‌

 1. پاسخگوئي به تلفن و انجام امور ارباب رجوع (اساتيد،‌ دستياران،‌ كارشناسان و كاردان هاي هوشبري،‌ دانشجويان)
 2. تايپ و اعلام برنامه هاي آموزشي دستياران و دانشجويان
 3. تايپ و ارسال برنامه هاي ماهيانه اساتيد، دستياران،‌كارشناسان و كاردان هاي هوشبري
 4. همكاري با امور دستياري دانشكده جهت مرخصي،‌ طرح،‌ انتقالي،‌ مهماني و فارغ التحصيلي دستياران
 5. تايپ سؤال و همكاري در برگزاري آزمون درون بخشي،‌ آسكي و ارتقاء دستياران
 6. ثبت نمرات و حضور و غياب دستياران در سيستم مديريت دستياري
 7. ارزشيابي دستياران
 8. ثبت مرخصی دستیاران در سامانه مدیریت دستیاری 
 9. تهیه اسلایدهای آموزشی دستیاران و اساتید
 10. راهنمايي و همكاري با اساتيد و دستياران جهت انجام امور پژوهشي
 11. همكاري با معاونت پژوهشي دانشكده جهت برگزاري جلسات دفاع دستياران
 12. اعلام جلسات و نامه هاي فوري به اساتيد و دستياران
 13. انجام ساير امور ارجاعي از طرف مدير، معاونين و ساير اعضاء هيئت علمي گروه
 14. انجام وظيفه بجاي همكاران در زمان مرخصي
 15. همكاري با دانشكده پزشكي بعنوان رابط وب سايت دانشكده پزشكي و دبير كميته آموزشي كاركنان رسته  اداري مالي دانشكده پزشكي
 16. همکاری با اداره آموزش مداوم پزشکی بعنوان رابط اجرائی برنامه های بازآموزی گروه
 

شماره تماس: 32337636 32318072 - 071
 
 

ليلا غظنفري
مدرك تحصيلي: كارشناسي
سمت:‌ متصدي امور دفتري و بايگاني مركز آموزش درماني نمازي و مركز تحقيقات بيهوشي نمازي

شرح وظایف:
 1. پاسخگویی به تلفن و جوابگوئی به ارباب رجوع
 2. تماس با اساتید و اعلام برنامه روزانه / هفتگی
 3. اعلام شورا و کنفرانس هفتگی به اساتید از طریق sms
 4. تایپ پایان نامه ها و پروپوزال های  دستیاران
 5. وارد کردن اطلاعات پژوهشی اساتید و دستیاران در سیستم پژوهشیار
 6. تهیه اسلایدهای آموزشی دستیاران و اساتید
 7. ارسال و دریافت برنامه های آموزشی و کنفرانس ها از طریق فاکس و اینترنت
 8. اعلام جلسات مرکز تحقیقات بیهوشی
 9. گرفتن اسکجول اتاق عمل بصورت روزانه از پذیرش و سایر بخش ها ، سپس تایپ و وارد کردن آن در سیستم HIS  
 10. تایپ نامه های اداری بصورت روزانه و ارسال آن به بخشهای مختلف و همچنین از طریق اتوماسیون اداری
 11. همکاری با منشی استیشن و پذیرش در زمان مرخصی بودن آنها
 12. همکاری با اتاق عمل جهت وارد کردن کدهای مربوط به بیماران از طریق سیستم HIS
 13. همکاری با اتاق عمل جهت کپی شرح عمل، برگه های بیهوشی و مهر کردن آنها و ارسال آن به حسابداری و همچنین پذیرش بیماران قلبی در صورت نبودن مسئول پذیرش اتاق عمل .
شماره تماس: 36474270  - 071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ