دکتر مهرداد سالار ی

نام و نام خانوادگي:
دكتر مهرداد سالاري  

مدرك تحصيلي: متخصص بيهوشي 

رتبه علمي: استاديار

ایمیل:msalari@sums.ac.ir 

 CV
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-1 8:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ