دكتر هدايت اله اخلاق

معاون آموزشی بخش pain

دكتر محمدحسين اقبال

معاون آموزشی دستیاران گروه بیهوشی

دكتر افشين اميني

 

دكتر الهه الهياري

 

دكتر احمدرضا توكليان

مسئول آموزشي دستياران/ دانشجويان در بيمارستان امیرالمؤمنین

دكتر گلنار ثابتيان فرد

معاون آموزشي فلوشيپ ICU

دكتر رضا جويبار

معاون آموزشي دستیاران فلوشيپ فوق تخصص

دكتر سعيد خادمي

مسئول آموزشي دستياران / دانشجويان در بيمارستان خليلي

دكتر محمدباقر خسروي

رئیس دانشکده پزشکی- مدير تحصيلات تكميلي باليني دانشگاه علوم پزشكي شيراز عضو هيئت بورد تخصصي بيهوشي

دكتر لاله دهقان پيشه

 

دكتر فريد زند

رئيس مركز تحقيقات بيهوشي - رئيس ICU دانشگاه علوم پزشکی

دكتر مهرداد سالاري

دبیر علمی انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه فارس

دكتر محمدعلي سهم الديني

مدیر گروه بیهوشی

دكتر شهربانو شهبازي

 

دكتر سيمين عظمتي

معاون پژوهشي دستیاران گروه بيهوشي

دكتر سينا غفاري پور 

 

دكتر زينب السادات فتاحي

مسئول آموزشي دستياران/ دانشجويان در بيمارستان حافظ

دكتر آرش فربود

مسئول آموزشي دستياران/ دانشجويان در بيمارستان شهيد چمران

دکتر علی کرمی

معاون آموزشی باليني دانشجويان پزشكي معاون پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

دكتر منصور مسجدي

رئيس دفتر توسعه آموزش پزشكي

دكتر بهزاد مقصودي

معاون پژوهشي بخش ICU  معاون آموزشي بخش قلب

دكتر محمدرضا هادوي

رئیس مرکز آموزش درمانی شهید چمران  

دکتر علی اکبری

رئیس مرکز آموزش درمانی شهید فقیهی  

دکتر اشکان پناه

مسئول آموزشي دستياران/ دانشجويان در بيمارستان نمازي

دکتر کاظم صمدی 

رئیس مرکز آموزش درمانی شهید دستغیب  

دکتر سامان اسدی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-22 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ