- فرم ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران گروه بیهوشی

- فرم ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران گروه بیهوشی در ICU

- فرم ارزشیابی روتیشن دستیاران گروه بیهوشی

- فرم Mortality & Morbidity

- فرم مرخصی

- فرم های DOPS:
* مهارت عملی : اداره راه هوایی و قرار دادن ماسک حنجره ای (LMA) در راه هوایی
*مهارت عملی : اداره راه هوایی و لوله گذاری تراشه از راه دهان در اطفال
* مهارت عملی : اداره راه هوایی و لوله گذاری تراشه از راه دهان در بزرگسالان
* مهارت عملی : بی حسی اپیدورال با یا بدون کاتتر
* مهارت عملی: بی حسی اسپینال
* مهارت  عملی : تغییر پوزیشن بیمار از Supine به وضعیت Prone یا Lateral decubitus و بر عکس
* مهارت عملی: دستورالعمل استرلیزاسیون در هنگام انجام بی حسی موضعی
* مهارت عملی: کارگذاری کاتتر ورید مرکزی (CV Catheter)
* مهارت عملی: گذاشتن کاتتر داخل شریانی


       
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-7 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ