دانشجویان دکترای فیزیولوژی

سال ورود

نام و نام خانوادگی

ایمیل

وضعیت تحصیل

1391

بهاره ابراهيمي

Ebrahimi_b@sums.ac.ir

مشغول به تحصيل

مريم ناصح

naseh@sums.ac.ir

مشغول به تحصيل

زهره باقري

zohrehbagheri47@yahoo.com

مشغول به تحصيل

1392

سمیه نظری

s.nazarii85@gmail.com

مشغول به تحصيل

آمنه بذرافشان

afshana@sums.ac.ir

مشغول به تحصيل

امیرحسین ظریف‌کار

Amirhosseinzarifkar13@yahoo.com

مشغول به تحصيل

نفیسه میرزایی

Mirzaie_nafiseh@yahoo.com

مشغول به تحصيل

مریم فیروزجانی

firouzjaeimaryam@yahoo.com

مشغول به تحصيل

1393

زهرا رضایی

Zahrarezae33@yahoo.com

مشغول به تحصيل

بهار رستمی

Baharrostami58@yahoo.com

مشغول به تحصيل

مرضیه نعمتی

Phisio_88@yahoo.com

مشغول به تحصيل

1395

سمیه اکبری

tara.akbari12@gmail.com

مشغول به تحصيل

مریم فرخی پور

farokhi_m2010@yahoo.com

مشغول به تحصيل

1396

زهره آقائی متعلقی

Zohreh.aghaee2014@gmail.com

مشغول به تحصيل

 

حسین فاطمی کیا

hosseinfatemikia@yahoo.com

مشغول به تحصيل

 

مجتبی قبادی

Mojtabaghobadi69@gmail.com

مشغول به تحصيل

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-6 15:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ