دانشجويان كارشناسي ارشد

سال ورود

نام و نام خانوادگی

ایمیل

وضعیت تحصیل

1392

مرضیه زرین

Zarrin_marziyeh@yahoo.com

مشغول به تحصيل

1393

زهراشبگردشهرکی

shabgardz@sums.ac.ir

مشغول به تحصيل

فریبا ابراهیم­پور کازرونی

faribaebrahimpour@yahoo.com

مشغول به تحصيل

1394

امیررضا حيدرزادگان

amirrezaheraldtribune@yahoo.com

مشغول به تحصيل

فاطمه حداد

Fatemeh.haddad2@gmail.com

مشغول به تحصيل

فاطمه آگاه

Gandom1991shali@yahoo.com

مشغول به تحصيل

مریم خرم زاده

 

مشغول به تحصيل

فاطمه محمدیان

f.mohammadian33@gmail.com

مشغول به تحصيل

عاطفه رحیمی

Atefehrahimi1@gmail.com

مشغول به تحصيل

1395

هدیه ماطاوس ارامیان

h.matavos@gmail.com

مشغول به تحصيل

ستاره مالکی

Maleki_setare@yahoo.com

مشغول به تحصيل

مریم برازجانی

Borazjani.neg.@gmail.com

مشغول به تحصيل

شهربانو ذبیحی

Shb_zabihi@yahoo.com

مشغول به تحصيل

مهدی خورسند غفاری

Khorsand2012@yahoo.com

مشغول به تحصيل

محمدرضا خرم

Khorram_m@sums.acir

مشغول به تحصيل

محمد کرمی

Mohammad.karami666@gmail.com

مشغول به تحصيل

1396

سمیرا ثابتی مقدم سبزوار

sport136921@gmail.com

مشغول به تحصيل

فاطمه جباری

f_Jabbari@yahoo.com

مشغول به تحصيل

علی رستگار منش

ali.rastegarmanesh@gmail.com

مشغول به تحصيل

ندا غریب نواز

baharhamishegi20@gmail.com

مشغول به تحصيل

الهام فقیه شیرازی

elhamfsh2@gmail.com

مشغول به تحصيل

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-6 15:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ