ديانا آزادي محمد زماني

مدرک تحصيلي :
كارشناس علوم آزمايشگاهي
 
سمت :کارشناس آزمایشگاه فيزيولوژي عمومي
 
شماره تماس: 3052
 
 

غلامرضا حمزوی

مدرک تحصيلي :
دکترای فیزیولوژی
 
سمت :کارشناس آزمایشگاه فيزيولوژي عمومي
 
شماره تماس: 3392
 
 
 

فاطمه رجبی

مدرک تحصيلي :
لیسانس بهداشت محیط
 
سمت :
کارشناس آموزش

 
شماره تماس: 
 
 

فاطمه فروتن

مدرک تحصيلي :
فوق لیسانس فيزيولوژي
 
سمت :
کارشناس آزمایشگاه فيزيولوژي عمومي

 
شماره تماس: 3052
 
اعظم قاسمي
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس علوم جانوري

سمت:
كارشناس آزمايشگاه فيزيولوژي عمومي

شماره تماس:
3052
 
 
 
 راضيه قلي پور 
مدرک تحصيلي : لیسانس زيست شناسي
 
 سمت : مسئول امور عمومي  
 
شماره تماس: 3117-3116
 
 
 

فاطمه كشاورزي
 

مدرک تحصيلي :
فوق لیسانس فيزيولوژي

 سمت :
کارشناس آزمایشگاه فيزيولوژي عمومي

 
شماره تماس: 3052
  
مريم معصومي 
مدرک تحصيلي : لیسانس كشاورزي
 
 سمت : مسئول دفتر
 
 شماره تماس: 3117 -3116
 حمید مرادی
 

مدرک تحصيلي :
دیپلم
 
سمت : خدماتي 

شماره تماس: 3187
 
 
 


 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-6 14:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ