مدیران قبلی گروه فيزيولوژيدکتر محمد شهيد ثالث: از سال 1358 تا سال 1362

دکتر غلامعباس دهقان  : از سال 1362 تا سال 1375 

دکتر كريم رستگار: از سال 1375 تا سال 1382

دکتر سيد مصطفي شيد موسوي : از سال 1382تا سال 1385

دکتر كريم رستگار  : از سال 1385 تا سال 1387

دکتر اسد الله ظريف كار  : از سال 1387 تا سال 1389 

دكترغلامعباس دهقان : از سال 1389 تا سال 1391

دكتر علي رفعتي : از سال 1391 تا سال 1392

دكتر سارا كشتگر : از سال 1392 تا سال 1396

دکتر سیدمصطفی شیدموسوی : از سال 1396 تاکنون
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-6 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ