دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

دوره

نام و نام خانوادگی

ایمیل

اول: مهر 88

علی کتابی

---

مرضیه صادقی

---

سجاد پندش

---

مرتضی پیشقدم

---

دوم: مهر 89

جهانبخش باقر زاده همایی

Bagherhy@sums.ac.ir

تایماز حق شناس

haghshet@sums.ac.ir

لادن پرهیزکاری

Parhizkarl@sums.ac.ir

زینت زرینی منفرد

Zzarrini@gmail.com

سوم: مهر 90

فاطمه جمالی خانکهدانی

Jamali.iti@gmail.com

مریم حیدری

Heidarimaryam45@yahoo.com

طاهره زارع

Zare-t@sums.ac.ir

آرش صفری

Arash.mph@gmail.com

زهره  نوری مازندرانی راد

Noori_Z@sums.ac.ir

عباسعلی غفارپناه

Abbasghafar@yahoo.com

چهارم: مهر 91

لیلا انصاری

 

امین طالبی

 

سحر رنجبر

 

مهسا اقلیدس پور

Eghlidospoormahsa@yahoo.com

فرشاد غفاری پور

 

سعید رحیمی

 

فریده مومنی

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-7 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ