دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

دوره

نام و نام خانوادگی

ایمیل

اول: مهر 88

ابوالفضل ثابت جهرمی

---

فاطمه صابریان

---

دوم: مهر 89

صبا امیری

Saba.amiri305@gmail.com

احسان سقاپور

Ehsan_s9573@yahoo.com

ناهید ابولپور

Nahid298@yahoo.com

محمدجواد بحرینی

Bahreinimj@gmail.com

سوم: مهر 90

زهرا ثنائیان پور شیرازی

ZS.sanaiean.1385@gmai.com

پیمان حیدری

Payman_hey_3000@yahoo.com

مینا زارعی

Zareimina@yahoo.com

چهارم: مهر 91

سید حسین حسن زاده

Hossein.hassanzadeh@live.com

مریم ده بزرگی

Dehbozorgi.m.1985@gmail.com

عزیز اله وکیلی

Tofani-sahel@yahoo.com

محسن غفرانی جهرمی

Ghofrani@sums.ac.ir

سیروس اسماعیل زاده

Cyrusism@gmail.com

مهری حسینی

Mehri.hoseini28@yahoo.com

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-9 13:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ