نام و نام خانوادگی

سمتتلفنمدرک تحصیلی

جمیله خاتون ایزدخواه

متصدی امور دفتری

3364

لیسانس مدیریت بازرگانی

فرزانه صداقت

کارشناس آموزش

4103

فوق لیسانس انگل شناسی

سحر رنجبر

کارشناس آزمایشگاه

4226

فوق لیسانس فیزیک پزشکی

فریده مومنی

کارشناس آزمایشگاه

4226

فوق لیسانس فیزیک پزشکی

محمد علی شهریاری

دیپلم

-

نیروی خدماتی

                        

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-24 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ