اعضا هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی به ترتيب حروف الفبا

 

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

دكتر حسين پارسايي

استاديار - معاون آموزشی 

دکتر علی زمانی

استاديار 

دکتر نغمه ستاراحمدی

دانشیار- معاون پژوهشی- نماینده تحصیلات تکمیلی

دکتر سید محمدجواد مرتضوی

استاد

دکتر علیرضا مهدی زاده

دانشیار-مدیر گروه- معاون پشتیبانی 

مهندس محمد مهدی موحدی

مربی-  مسئول فیزیک بهداشت

دکتر بهمن تحیری

استادیار

دکتر محسن استواریاستادیار
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-24 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ