معرفی
ساده ترين تعريف فيزيك پزشكي عبارت است از كاربرد اصول و روشهاي فيزيكي در تشيخص ودرمان بيماري. با توجه به طيف گسترده دانش فيزيك پزشكي اين رشته كاربرد وسيعي در آموزش دوره­هاي علوم پايه و باليني دارد بطوري­كه به عنوان يكي از مهمترين رشته هاي علوم پايه پزشكي و زيربناي آموزش باليني تلقي  مي­گردد.

      قدمت رشته فيزيك پزشكي در تاريخ پزشكي بيانگر اصالت و احساس نياز حرفه پزشكي به آن بوده بطوريكه استفاده از ابزارهاي ابتدائي با اصول فيزيك ساده در طب قديم از سنوات بسيار قبل در تشخيص ودرمان بيماريها مرسوم بوده است. از اواخر قرن نوزدهم با كشف پرتو ايكس و پس از آن با استفاده از ساير تابشها و پرتوهاي يونيزان وغيريونيزان و ابداع و توسعه روشهاي مختلف تصويربرداري و يا پرتودرماني، دانش فيزيك پزشكي سهم قابل توجهي در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت انسانها ايفا نموده است.

     فيزيك پزشكي امروزه به زير شاخه­هاي متعددي تقسيم مي­شود كه به طوركلي ميتوان آنها را به تصويربرداري پزشكي، دزيمتري و حفاظت پرتو، پزشكي هسته­اي، امواج فراصوت، پرتودرماني، راديوبيولوژي و موضوعات ديگري از قبيل بيومكانيك، بيوالكتريسته، نور و ليزر و.... تقسيم نمود. اين موضوعات در دانشگاههاي خارج از كشور در گروههاي  آموزشي  متعددي از جمله گروههاي آموزشي زير تدريس مي­شوند:

 

  • Medical Physics 
  • Biomedical Physics
  • Medical and Radiation Physics
  • Clinical Physics
  • Medical Engineering and Physics
  • Radiation Physics

  

فلسفه رشته فيزيك پزشكی

محورهای کاربردی فیزیک پزشکی

اهداف و لزوم تشکیل رشته فیزیک پزشکی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-30 15:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ