تاریخچه گروه
حفظ سلامت به عنوان یک رکن اساسی، ریشه در فرهنگ و اعتقادات دینی ما دارد. تشخیص به موقع بیماریها و بکارگیری اصول و روشهای صحیح در کنار سیستم و تجهیزات مناسب از اتلاف عمر، انرژی و تحمل مصائب و درد و رنج انسانها می کاهد. به جرأت می توان برای رشته پزشکی و فیزیک و مهندسی پزشکی قدمتی برابر قدمت انسان در نظر گرفت. چرا که انسان های اولیه نیز بطور ناخودآگاه از علوم مختلف فیزیک در جهت حفظ سلامتی و بهبود زندگی خود بهره می جسته اند. قرن گذشته را می توان نقطه عطفی در تاریخ فیزیک پزشکی و استقلال این دانش نام برد.
رشته فیزیک و مهندسی پزشکی شاخه ای است که همکاری نزدیک در زمینه علوم پایه یعنی مهندسی، فیزیک و پزشکی را فراهم آورده است. هدف نهایی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص است که به هر دو زمینه آشنایی نسبی پیدا نموده و نقش خود را در کمک به تأمین بهداشت عمومی جامعه ایفا کند. تبادل نظر علمی متخصصین حوزه های فیزیک و پزشکی که هر یک به طور مجزا تشکیل دهنده و ارکان موثر علوم حوزه خود می باشند، باعث انسجام بخشیدن به سیر تکاملی، اجتماعی و اقتصادی از طریق برخوردهای چند رشته ای گردیده است.
نیاز انسان به رویکرد علوم پایه همچون فیزیک در علوم پزشکی خصوصاً در مباحث تشخیص و درمان در طول زمان تبلور بیشتری پیدا نموده است. این تبلور و تحول با انباشت روزافزون نیازهای انسان در حال پیشرفت از یک سو و توسعه سریع دانش بشری از سوی دیگر حاصل شد، به گونه ای که دیگر رویکردهای سنتی در تحقیقات پزشکی جوابگوی مسائل معاصر نبود. بدینگونه دانش های فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی به گونه ای خودجوش ظاهر شد، توسعه پیدا کرد و اکنون بصورت آکادمیک در پهنه علم و تکنولوژی هویت یافته است. فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی کاربرد روشها و تحلیل های ریاضی و فیزیک در حل مسائل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی فیزیک را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند. در اغلب جنبه های بهداشت، پیشگیری، تشخیص و درمان، توانبخشی و توسعه سیستمهای جانبی در امر پزشکی، مسائلی وجود دارد که به رویکرد فنی و پایه ای احتیاج دارند و فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی ناظر بر چنین رویکردی است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-26 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ