فاطمه اسلامي

تحصيلات:فوق ديپلم کامپیوتر

سمت:متصدي امور دفتري

شماره تماس:3126

 

عباس اخلاصي

تحصيلات:كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

سمت:كارشناس آموزش

شماره تماس:3134

 

آذر پورخسرو

تحصيلات:كارشناسي ارشد شيمي آلي

سمت:كارشناس آزمايشگاه

شماره تماس:4425

فاطمه پيرسلامي

تحصيلات:كارشناس علوم آزمايشگاهي

سمت: كارشناس آزمايشگاه سايكوفارماكولوژي

شماره تماس:4418

 

داریوش زارع مهذبیه

 

سمت: نیروی خدماتی 

 


الهه مشغول الذکر 

تحصیلات: کارشناس ارشد فیزیولوژی
سمت: کارشناس آزمایشگاه قلب و عروق
شماره تماس:4422مريم مجاهدتقي

تحصيلات: كارشناسي ارشد شيمي فيزيك

سمت: كارشناس آزمايشگاه شيمي

شماره تماس:4423

 

فرانک زارعی

تحصيلات: كارشناسي ارشد انگل شناسی

سمت: كارشناس آزمايشگاه قلب و عروق

شماره تماس:4422

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-20 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ