دكتر معصومه امام قريشي

 

- نورو-سايكوفارماكولوژي

 - فارماكوژنتيك
-فارماكولوژي گياهان دارويي                                                                                                                                                                                

 دكتر فائقه بهاءالدين بيگي

- نقش نوروترانسميترها در مكانيسم هاي اثرات داروهاي موثر بر اعصاب مركزي در حيوانات آزمايشگاهي

- هيپر ترمي بدخيم ناشي از داروها در مدل حيواني

- غربال گري عصاره هاي گياهي و فراكشن هاي آنها در مدل هاي حيواني بيماري هاي اعصاب و روان و لشمانيا

- بررسي آلودگي به آفلاتوكسين در شير

- بررسي اثر غذاهاي سرد بر تشنج

 - بررسي تركيبات مورفوليني در مدل حيواني افسردگي

- بررسي تداخل مورفين با داروهاي ضد سايكوز در مدل حيواني سايكوز

 دكتر محمدرضا پنجه شاهين

- مطالعه تاثيرات فارماكولوژيك مواد فعال گياهان  دارويي


 - مطالعات تعيين دوز كشنده مواد

 - مطالعات فارماكولوژيك بر روي مدلهاي حيواني نارسايي حاد كليوي  

 دكتر نادر تنيده

- استئوآرتريتيس
- بهبود زخم
- كوليت اولسرو
-اورال موكوزايتيس

 دكتر ليلا معزي

 

تحقيق درباره مکانيزم هاي مختلف ايجادکننده اختلالات در بيماريهاي مختلف و بررسي داروهاي جديد در مدلهاي حيواني بيماريهايي مانند:

- بيماريهاي مختلف دستگاه گوارش از جمله سيروز، کلستاز، IBD، IBS، زخم معده و ...

- ديابت

- تشنج و ساير اختلالات CNS

- اختلالات قلبي عروقي

Contact dermatitis -

 دكتر حسين ميرخاني

 فارماكولوژي قلب و عروق -
فارماكولوژي بافت مجزا -

 دكتر علي اكبر نكوئيان

فارماكولوژي قلب و عروق با استفاده از مدلهاي حيواني فشارخون،سكته قلبي،نارسايي قلبي،ايسكمي-ري-پرفيوژن و استفاده از تكنيكهاي قلب و بافت ايزوله. انجام مطالعات گياهي و اثر بررسي اثر داروهاي گياهي با استفاده از تكنيكهاي فوق

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-15 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ