برنامه آموزشي دوره دكتري (Ph.D) فارماكولوژي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

طرح درس فارماكولوژي دانشجويان پزشكي

- فارماكولوژي 1

-فارماكودينامي 1

-فارماكودينامي 2


- اشكال دارويي


-فارما كوكينتيك

-داروهاي موثر بر سيستم خودكار


- داروهاي موثر بر سيستم اعصاب سمپاتيک

-داروهاي موثر بر سيستم اعصاب پاراسمپاتيک

- فارماكولوژي 2

-داروهاي موثر در آسم

-داروهاي موثر در رينيت آلرژيك و داروهاي ضد سرفه

- داروهاي ضد سل

-داروهاي مورد مصرف در آنژين صدري

-داروهاي ضد فشار خون

-داروهاي گوارشي 1

- داروهاي گوارشي 2

- داروهاي ضددرد و مخدر


-داروهاي سداتيو-هيپنوتيك

-داروهاي بيهوش كننده عمومي

-داروهاي شل كننده عضلاني

- داروهاي ضد تشنج

- بي حس كننده ها

-داروهاي ضدافسردگي و مانيا

- داروهاي ضد پاركينسون


-داروهاي ضد سايكوز


-داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي

- گلوکوکورتيکوئيد ها

-ديورتيكها

فارماكولوژي 3

-داروهاي آنتي باكتريال 1

-داروهاي آنتي باكتريال 2

-داروهاي آنتي باكتريال 3


-داروهاي ضد كرم و ضد ويروس

-داروهاي ضدقارچ و اصول كلي درمان با آنتي بيوتيك

-داروهاي تيروئيدي و ضد تيروئيد

-داروهاي پايين آورنده چربي خون

-متابوليسم كلسيم و داروهاي موثر بر استخوان

- هورمونهاي جنسي و آنتاگونيست هاي آنها

-داروهاي ضد انعقاد خون و ترومبوليتيك


طرح درس مقاله نويسي (كارگاه)

- چگونگي نوشتن خلاصه و عنوان مقاله

-چگونگي نوشتن مقدمه


-چگونگي نوشتن مواد و  روشها


-چگونگي نوشتن نتايج


-چگونگي نوشتن بحث و نتيجه گيري


طرح درس مقاله نويسي (تئوري و عملي)

درس ملاحظات عمومی مقاله نويسي و راهنمای تهيه مقالات

چگونگي نوشتن مقدمه تئوری

چگونگي نوشتن مقدمه عملي


چگونگي نوشتن مواد و روشهاي تئوری


چگونگي نوشتن مواد و روشهاي عملي

چگونگي نوشتن نتايج تئوری

چگونگي نوشتن نتايج عملي1


چگونگي نوشتن نتايج عملي2


درس اصول اخلاقي در چاپ مقالات1


درس اصول اخلاقي در چاپ مقالات2


انواع مقالات علوم پزشكي

چگونگي نوشتن بحث و نتيجه گيري تئوری

چگونگي نوشتن بحث و نتيجه گيري عملي1

چگونگي نوشتن بحث و نتيجه گيري عملي2

درس ارسال، مراحل داوري  و نحوه داوري مقالات

چگونگي نوشتن چكيده ، عنوان ،قدرداني و منابعتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-27 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ