اسامي دستياران گروه پاتولوژي ( به ترتيب سال دستياري) 
 

 دستیاران سال اول
شماره دستياري
نام
نام خانوادگي
ايميل
9512227001
مهرجو
امرایی 
Mehrjoo-amraie@yahoo.com
9512227002غلامرضاجعفریjafarigh@sums.ac.ir
9512227003
 جواد
جهانگیریJavad4246@gmail.com
9512227004
نداخدادادیKhodadadi.neda@gmail.com
9512227005
نادیا
خلفی 
-
9512227009
الهام
شامخی 
e.shamekhi2002@yahoo.com
9512227010
مهسا 
صحت 
-
9512227011
فاطمه
صفوی 
ftmhsafavi@gmail.com
9512227013
 علیرضا
غلامی 
drargholami@rayana.ir
9412227003
 فیروزه
جعفری-
 غلامرضاحیران-


دستیاران سال دوم
شماره دستياري
نام
نام خانوادگي
ايميل
9412227001
افروز
افشاری
 
9412227010
سعیده نکوئی 
9412227011
مهسا
کهندل 
9412227008
فاطمهگلین حقیقی 
9412227007
تناز
فروغی ابری
 
9412227006
فاطمه
رادمنش
 
9412227002
بیتا
پاک نیت
 
9312227008
فاطمه
زمانی
 
9412227009
رها
منجذب
 
9412227004
مریم
زارعی 
9412227012
زهرامعمار 
9412227013
کوروشسلامی 
-نگارطاهری 

9412227005

بابکسمیع زاده 

دستیاران سال سوم
شماره دستياري
نام
نام خانوادگي
ايميل

  9312227013

فرزانه
مستنبط
-
  9312227007
نوشین
زرگری-
9312227009
تاراطاهری-
 9312227003
زینب
امیری
-
9312227006 
محمد هادی
خسروی
-
 9312227004
صدیقه
هرمزی
-
 9312227001
راحله
ابوالفتحی ممتاز
-
9312227010 
حدیث
کارگر
-
9312227011مائده
مطوس
-
9312227002 
لیلا
امیر سالاری-


دستياران فارغ التحصیل
شماره دستياري
نام
نام خانوادگي
ايميل
9212227002
الهام
جانثار
9212227010
صفورا
حجازي نيا
9212227003
نجمه
ذوالمجدي
9212227004
زهرا
زارع
9212227005
اعظم
صحراپور
9212227006
سمانه
عباسيان
9212227008
شيرين
كرد
9212227012
سميه
بسحاق
9212227007
طاهره
محسنيان
9212227011
سهند
محمد زاده
9212227010
حوريا
مومن زاده
        
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 
 

 

     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-26 12:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ