ویژه دانشجویان 
کتاب راه 1                     کتاب راه 2 


از سال 1357بـه بعد اين گــروه در دروه ي تخصصــي رشته پــاتولوژي مشغول بـه آموزش بـه دستيـاران بوده است،و در حــال حـاضر 49 نفر از دستياران مشغول به تحصيل مي باشند.

همچنين گروه پاتولوژي هر ساله به تعدادي از دانشجويان پزشكي و پیراپزشکی دروس پاتولوژي عمومي و اختصاصي را به صورت تئوري و عملي در واحدهاي مختلف آموزش مي دهد.

 کلاس دانشجويان پزشکی در طول يک ترم تحصيلی:
1- پاتولوژی عمومی نظری 4 واحد 
2-
پاتولوژی عمومی عملی 1 واحد ( 4 گروه)
3- پاتولوژی اختصاصی 1 نظری   2  واحد 
4-پاتولوژی اختصاصی  1عملی   1  واحد
5- پاتولوژی اختصاصی 2 نظری    2 واحد
6- پاتولوژی اختصاصی 2 عملی    1 واحد ( 4 گروه) 
  
کلاس پاتولوژی عمومی 2 واحدی و یک واحدی با: 
1-دانشجويان پرستاری
2-دانشجویان مامایی
3-دانشجويان راديولوژی
4-دانشجويان اتاق عمل
5- دانشجويان کارشناسی طب فيزيکی
6- دانشجويان علوم آزمايشگاهی
7-دانشجویان گفتاردرمانی
8-دانشجویان PhDبیوشیمی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 15:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ