محمد علي ياقوت
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد- ميكروبيولوژي
 
سمت : مدیر داخلی آزمايشگاه فلوسیتومتری 
 
شماره تماس :32083115
 
 
                                        نرجس طبيبي
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد- سلولي و مولكولي
 
سمت : مدیر داخلی آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك
 
شماره تماس : 32083180
 
 
                                 حميده جبه دار باشي
 
مدرك تحصيلي :  کارشناسی - علوم آزمايشگاهي
 
سمت : مدیر داخلی آزمایشگاه  ميكروسكوپ الكتروني
 
شماره تماس : 32083211
 
   
                                   فيروزه صميمي
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی -علوم آزمايشگاهي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه ميکروسكوپ الكتروني
 
شماره تماس : 32083211
 

                                   بهناز ولي بيگي 
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد- بيوشيمي 
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه PCR 
 
شماره تماس : 32083110
 

                                   محمد باقر نظري
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد - ميكروبيولوژي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك
 
شماره تماس : 32083115

                                   فروغ تاجيكي نژاد
مدرك تحصيلي : کارشناس- ژنتيك  
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه PCR 

شماره تماس : 32083110
 
                                                               
                                     فاطمه صفايي
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- علوم آزمايشگاهي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه PCR 

شماره تماس : 32083110
 
   
   
                                   فاطمه عباسي
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - سلولی و مولکولی 

سمت : كارشناس آزمايشگاه IHC

شماره تماس : 32083180
   
                                    مهدی زماني
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - سلولي و مولكولي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك  
 
شماره تماس : 32083306
  
                                   مريم جعفري
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - زیست شناسی
 
سمت : کارشناس آزمايشگاه IHC  
 
شماره تماس : 32083180و 32083304
 
   
                                مرضيه حسيني
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی - سلولی و مولکولی

سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك  
 
شماره تماس : 32083306
 
  
  
                                   محمد دهقانی 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- ژنتیک
 
سمت : کارشناس آزمایشگاه IHC
 
شماره تماس : 32083304


                              معصومه فقیه 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- سلولي و مولكولي
 
سمت : کارشناس آزمایشگاه PCR
 
شماره تماس : 32083110
 

                              پرستو طاهری نژاد طیبی
مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد- میکروبیولوژی

سمت : کارشناس آزمايشگاه PCR
 
شماره تماس : 32083110
 

                    زهرا پور فریدون قصرالدشتی  
مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد- بیو تکنولوژی

سمت : کارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك
 
شماره تماس : 32083306
 

ناهید مهر بهشتی
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- ژنتیک
 
سمت : کارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك
 
شماره تماس : 32083306
 


                              لیلا کشاورز
  
مدرك تحصيلي : کارشناسی- مامایی
 
سمت : کارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك
 
شماره تماس : 32083306
 

زهرا شیرزاد
مدرك تحصيلي : کارشناسی- فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت : منشی پاتولوژی مولکولار و سیتوژنتیک 

شماره تماس
: 32083304
 

فریده اندایش 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت : منشی پاتولوژی مولکولار و سیتوژنتیک

شماره تماس :32083304

                                            سکینه زارع 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- مترجمی زبان انگلیسی 

سمت : منشی پاتولوژی مولکولار و سیتوژنتیک
  
 شماره تماس :32083304
 
 

                                 مریم موسوی 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
سمت : مسئول دفتر بخش
 
شماره تماس : 32083106
 
  
                                 راضيه حسام پور
 
مدرك تحصيلي : كارشناسی- مديريت
 
سمت : مسئول امور آموزش
 
شماره تماس : 32083270
  
                         زهرا لطف اله حقیقی 
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی- حسابداری
 
سمت : پرسنل گروه پاتولوژی 
 
شماره تماس : 32083106
 

                            ابراهیم فریبرزی
مدرك تحصيلي : سیکل

سمت : خدمات عمومي 

شماره تماس : 32083106
  
 
                                                                                      پرسنل گروه پاتولوژي ( شاغل در بيمارستان شهيد فقيهي )                                                             
 
                             محمد باقر دهقان   
  
مدرك تحصيلي : كاردان آزمايشگاه
 
سمت : تكنسين آزمايشگاه هيستولوژي
 
شماره تماس : 99-32301090
 
  
                               حميده يوسفي
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی -علوم آزمايشگاهي
 
سمت : مدیر داخلی آزمايشگاه هيستولوژي
 
شماره تماس :  99-2301090
  
  
 
                              عبدالحميد بيرجاني
 
مدرك تحصيلي : ديپلم
 
سمت : مسئول انبار
 
شماره تماس :32125570
 
 
 
                           عبدالرسول شيرزاد 
مدرك تحصيلي :سواد خواندن و نوشتن 

سمت : مسئول سالن تشريح 

شماره تماس : 32083106
 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 12:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ