دکتر محمد جواد اشرف

نام و نام خانوادگي : دكتر محمد جواد اشرف

مدرك تحصيلي
: متخصص پاتولوژي باليني و تشريحي - فلوشیپ پاتولوژی مولکولار و سیتوژنتیک

رتبه علمي : دانشيار

سمت اجرايي : مدیر گروه پاتولوژی -معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی شیراز-مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان خلیلی

ایمیل :
ashrafm@sums.ac.ir

CV
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-21 10:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ