اعضاي هیات علمی گروه پاتولوژی به ترتیب حروف الفبا

دكترمحمد جواد اشرف

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی و رئیس آزمایشگاه بیمارستان خلیلی و مدیر گروه
    دكتر مژگان اكبرزاده

معاون آموزش دانشجویی گروه       

دکتر نوید امیدی فر  مسئول فنی آزمایشگاه و رئیس بیمارستان حضرت زینب (س)

دکتر محمد حسین انباردار

مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان نمازی

 دكتر سيد محمد اوجي

رئیس آزمایشگاه بیمارستان مادر و کودک غدیر
دكتر سيد ضياء الدين تابعي
  مدير گروه اخلاق پزشكي و استاد گروه پاتولوژی
 

دكتر سيمين ترابي نژاد

مسئول فنی آزمايشگاه بيمارستان شهيد چمران

دكتر مسعود حسين زاده

مسئول بخش سيتولوژي بيمارستان هاي نمازي و شهيد فقيهي

دكتر فاطمه ساري اصلاني

هیات علمی گروه

دکتر ندا سلیمانی
مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان ابوعلی سینا صدرا

دكتر منصوره شكري پور


مسئول فنی آزمايشگاه بيمارستان آنكولوژي امير

 دكتر بابك شيرازي

   رئیس اداره امور آزمایشگاهها،مسئول فنی آزمايشگاه درمانگاه شهيد مطهري 

دكتر امير رضا دهقانيان  مسئول فنی آزمايشگاه بيمارستان شهيد رجايي و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی  و معاون آموزش دستیاری گروه -معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی
  

دكتر اكبر صفايي

هیات علمی گروه

دكتر پريكالاويجينندا كومار     
  
استاد گروه

دكتر بيتا گرامي زاده

هیات علمی گروه

دکتر سهند محمد زاده

هیات علمی گروه

دكتر مارال مختاري

     مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان شهید فقیهی
                                                          
دكتر احمد منبتي

مسئول فنی آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-21 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ