فعاليت هاي درماني
:

 در اين زمينه گروه پاتولوژي بررسي و ديدن  اسلايدهاي پاتولوژي بيماران و گزارش تعداد نمونه ها در آزمايشگاه هر بيمارستان را در هر سال بر عهده دارد.

نوع آزمایشIHC          BM فلوسیتومتریمولکولار
آمار در طول یک سال
(بیمار)
450034003500بیش از 6000

        
آزمایشگاههای
 بیمارستان ها
پذیرش بیماران کلینیکال پاتولوژی جهت انجام تست های آزمایشگاهی
پذیرش بیماران سرجیکال پاتولوژی جهت بررسی
نمونه های بافتی
پذیرش بیماران سیتولوژی جهت بررسی نمونه های سیتوپاتولوژی
درمانگاه مطهری
249984
10300
14000
بیمارستان نمازی
528240
15250
3100
بیمارستان
شهید فقیهی
327973
16000
6600
بیمارستان خلیلی
19037
3444
20
بیمارستان چمران
47767
1100
7
بیمارستان
شهید رجایی
139149
2000
10
بیمارستان امیر
13887
-
700
بیمارستان
مادر و کودک غدیر
66000
4200
720
بیمارستان
حضرت زینب (س)
123442
3313
5800
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ