در حيطه ي فعاليت هاي اجرايي هر كدام از اعضاي هيات علمي گروه پاتولوژي مسئوليت اجرايي يك آزمايشگاه را به عهده دارند:(بر اساس حروف الفبا )


آقاي دكترمحمد جواد اشرف رئيس آزمايشگاه بيمارستان خليلي
خانم دكتر مژگان اكبر زاده رئيس آزمايشگاه بيمارستان حضرت زينب(س) 
آقاي دكتر سيد محمد اوجي رئيس آزمايشگاه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مادر و كودك غدير
خانم دكتر سيمين ترابي نژاد رئيس آزمايشگاه بيمارستان چمران
آقاي دكتر مسعود حسين زاده مسئول بخش سيتولوژي بيمارستان هاي نمازي و شهيد فقيهي
آقاي دكتر امير رضا دهقانيان رئيس آزمايشگاه بيمارستان شهيد رجائي
خانم دكتر منصوره شكري پور رئيس آزمايشگاه بيمارستان آنكولوژي امير
آقاي دكتر بابك شيرازی یگانه رئيس آزمايشگاه درمانگاه مطهري
خانم دكتر بيتا گرامي زاده رئيس آزمايشگاه بيمارستان نمازي
خانم دكتر مارال مختاري رئيس آزمايشگاه بيمارستان شهيد فقيهي
آقاي دكتر احمد منبتي رئيس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك دانشكده پزشكي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 12:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ