فعاليت هاي آموزشي گروه پاتولوژي:
 در زمينه آموزش به فلوشيپ های پاتولوژي مولكولار،درماتوپاتولوژی ،هماتوپاتولوژی،سیتوپاتولوژی،پاتولوژی چشم و دندانپزشكي و حدود 40 نفر از دستياران آسيب شناسي و دانشجويان ترم 5 و 6 و7  رشته پزشكي و همچنین به دانشجویان رشته پیراپزشکی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و PhD مي باشد.

درون بخشی گروه پاتولوژی

 

                  عنوان

  ايام هفته

    مدت زمان

       تاريخ

         اعضاي كنفرانس

برنامه كنفرانس
Journalclub

يكشنبه ها يك هفته در ميان

 از ساعت9-8صبح

در طول سال

 اساتيد و دستياران گروه پاتولوژي

برنامه كنفرانس
High light

سه شنبه ها

 از ساعت9- 8 صبح

 در طول سال

 اساتيد و دستياران گروه پاتولوژي

كنفرانس آموزشي سيتولوژي مربوط به دستياران پاتولوژي

چهارشنبه ها

 از ساعت 9-8 صبح

 در طول سال

استاد كومار/
دستياران گروه پاتولوژي

كنفرانس آموزشي از بخش هاي مختلف كلينيكال و سرجيكال

  شنبه ها

از ساعت

7/30- 9 صبح

در طول سال

اساتيد و دستياران گروه پاتولوژي

كنفرانس آموزشي

Cilinical pathology

 دوشنبه ها

از ساعت 9- 8 صبح

در طول سال

 

Morninig Report یکشنبه و چهارشنبه ها
از ساعت 7/30 - 8 در طول سال استاد و دستیارانکنفرانس های برون بخشی گروه پاتولوژی

             عنوان

   ايام هفته

 مدت زمان

    تاريخ

                 اعضاي كنفرانس  

تومور بورد

دوشنبه ها

   1 ساعت

شش ماهه

  دوم  سال

اعضاي هيات علمي گروه هاي جراحي،

راديولوژي،آنكولوژي  و پاتولوژي

گوارش

دوشنبه ها

  1 ساعت

شش ماهه

 دوم سال

 بيمارستان نمازي

پوست

Case presentation

چهارشنبه ها

هرهفته

 2 – 5/1

    ساعت

شش ماهه

دوم سال

بيمارستان شهيد فقيهي،ساختمان الحاقي ،طبقه سوم

پوست

Slide conferrence

پنجشنبه ها

2 هفته يك بار

  1 ساعت

شش ماهه دوم سال 

سالن كنفرانس گروه پاتولوژي

CPC پوست

سه شنبه ها

هرماه يك بار

  1ساعت

شش ماهه

 دوم
سال

 بيمارستان شهيد فقيهي،ساختمان الحاقي ،طبقه سوم

Tumor Clinic

دوشنبه ها

  1 ساعت

شش ماهه

 دوم سال

بيمارستان نمازي

Joint Clinic

دوشنبه ها

  1 ساعت

شش ماهه

دوم
سال

 بيمارستان نمازي

داخلي كليه

پنجشنبه يك هفته در ميان

  1 ساعت

شش ماهه

   دوم سال

سالن كنفرانس گروه پاتولوژي

زنان

شنبه ها

  1 ساعت

شش ماهه دوم سال

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 14:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ