فعاليت هاي آموزشي گروه پاتولوژي:
 در زمينه آموزش به فلوشيپ های پاتولوژي مولكولار،درماتوپاتولوژ ی ،هماتوپاتولوژی،پاتولوژی چشم و دندانپزشكي و حدود 40 نفر از دستياران آسيب شناسي و دانشجويان ترم 5 و 6 و7  رشته پزشكي و همچنین به دانشجویان رشته پیراپزشکی در مقاع کارشناسی و کارشناسی ارشد و PhD مي باشد.

کنفرانس های درون بخشی گروه پاتولوژی
 
                  عنوان
  ايام هفته
    مدت زمان
       تاريخ
         اعضاي كنفرانس
برنامه كنفرانس
Journalclub
يكشنبه ها يك هفته در ميان
 از ساعت
9-8صبح
 تاريخ شروع
   21/7/95
 اساتيد و دستياران گروه پاتولوژي
برنامه كنفرانس
High light
سه شنبه ها
 از ساعت
9- 8 صبح
   تاريخشروع
   2/7/95
 اساتيد و دستياران گروه پاتولوژي
كنفرانس آموزشي سيتولوژي مربوط به دستياران پاتولوژي
چهارشنبه ها
 از ساعت
 9-8 صبح
 در طول سال
استاد كومار/دستياران گروه پاتولوژي
كنفرانس آموزشي از بخش هاي مختلف كلينيكال و سرجيكال
  شنبه ها
از ساعت
9- 30/7صبح
  در طول سال
اساتيد و دستياران گروه پاتولوژي
كنفرانس آموزشي
Cilinical pathology
 دوشنبه ها
از ساعت
9- 8 صبح
  در طول سال
 


کنفرانس های برون بخشی گروه پاتولوژی

             عنوان
   ايام هفته
 مدت زمان
    تاريخ
                 اعضاي كنفرانس  
تومور بورد
دوشنبه ها
   1 ساعت
شش ماهه
  دوم  سال
اعضاي هيات علمي گروه هاي جراحي،
راديولوژي،آنكولوژي  و پاتولوژي
گوارش
دوشنبه ها
  1 ساعت
شش ماهه
 دوم سال
 بيمارستان نمازي
پوست
Case presentation
چهارشنبه ها
هرهفته
 2 – 5/1
    ساعت
شش ماهه
دوم سال
بيمارستان شهيد فقيهي،ساختمان الحاقي ،طبقه سوم
پوست
Slide conferrence
پنجشنبه ها
2 هفته يك بار
  1 ساعت
شش ماهه دوم سال 
سالن كنفرانس گروه پاتولوژي
CPC پوست
سه شنبه ها
هرماه يك بار
  1ساعت
شش ماهه
 دوم
سال
 بيمارستان شهيد فقيهي،ساختمان الحاقي ،طبقه سوم
Tumor Clinic
دوشنبه ها
  1 ساعت
شش ماهه
 دوم سال
بيمارستان نمازي
Joint Clinic
دوشنبه ها
  1 ساعت
شش ماهه
دوم
سال
 بيمارستان نمازي
داخلي كليه
پنجشنبه يك هفته در ميان
  1 ساعت
شش ماهه
   دوم سال
سالن كنفرانس گروه پاتولوژي
زنان
شنبه ها
  1 ساعت
شش ماهه دوم سال
 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 8:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ