تاريخچه گروه پاتولوژي :
بخش پاتولوژي دانشكده پزشكي شيراز در سال 1333 با ورود پروفسور دوتز از آلمان پايه گذاري گرديد و به دنبال آن پروفسور حقيقي، دكتر مسعود، دكتر بهمرد، دكتر آزاداه، دكتر مصطفوي پور، دكتر دانشبد،دكتر كاظمي و استاد كومار به عنوان اولين گروه اعضاي هيات علمي به تدريج در بخش فعاليت خود را آغاز كردند از سال 1357 به بعد با حضور دكتر دانشبد،دكتر كاظمي ( كه بازنشسته شده اند ) و استاد كومار ادامه يافت.
در سال 1363 استاد سيد ضياءالدين تابعي،آقاي دكتر عطاران و آقاي دكتر رياض، و از سال 1366 به بعد به تدريج حدوداً هر دو سال يك نفر به عنوان عضو هيات علمي به شرح زير به جمع اساتيد بخش پيوسته اند:خانم دكتر ترابي ن‍ژاد،خانم دكتر اصلاني، آقاي دكتر اوجي،خانم دكتر گرامي زاده، آقاي دكتر منبتي، آقاي دكتر اشرف، آقاي دكتر صفايي، آقاي دكتر حسين زاده، آقاي دكتر شيرازي،خانم دكتر اكبرزاده،خانم دكتر مختاري،آقاي دكتر نوري،آقاي دكتر دهقانيان،خانم دكتر شكري پور و آقای دکتر انباردار.
اعضاي هيات علمي فوق همگي از فارغ التحصيلان بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و تهران بوده و اكثريت داراي رتبه علمي در سطح بالا و بعضاً كشوري هستند. آزمايشگاه و بخش پاتولوژي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز شامل بيمارستان هاي شهيد فقيهي، نمازي،شهيدچمران،زينبيه،خليلي، امير، مادر و كودك غدير زير نظر گروه پاتولوژي اداره مي گردد.گروه پاتولوژي هم چنين شامل پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك و ميكروسكوپ الكتروني بوده و هر سال فلوشيپ های پاتولوژي مولكولار،هماتوپاتولوژی و درماتوپاتولوژی طبق مقررات پذيرش مي گردند. در هر سال بيش از سي هزار نمونه پاتولوژي سرجيكال در بيمارستانهاي شهيدفقيهي(16000)، نمازي (15000)،شهیدچمران(1100)، شهید رجــایی (2000)، زينبيه (3300)، خليلي (3400) و مـادر و كودك غدير (4200) و درمـانگـاه شهید مطهری (10300) و هم چنين تعداد 10000نمونه سيتولــوژي و 3400نمونـه مغز استخوان پذيرش مـي گردد.
از سال 1357 تاكنون حدود 200 نفر از دستياران رشته آسيب شناسي در اين مركز مشغول به تحصيل و فارغ التحصيل شده اند و بعضي از آنها در شهرهاي مختلف به عنوان هيات علمي در دانشگاه هاي سراسر ايران وبعضي در آزمايشگاه هاي پاتولوژي سرجيكال و كلينيكال مشغول خدمت هستند.
 
رسالت بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی شيراز آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تشخيصی و آزمايشگاهی است  و برای رسيدن به اين اهداف در نظر گرفته شده، بخش فعاليت های زير را در برنامه های خود گنجانيده است:

 


الف-حيطه آموزش

بخش پاتولوژی علاوه بر آموزش پاتولوژی عمومی و اختصاصی به دانشجويان پزشکی،به آموزش دستياری بالينی و تشريحی و فلوشیپ در سه رشته مختلف نيز می پردازد. در ضمن اين بخش قسمت ها ی مهمی از آموزش دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های وابسته به علوم آزمايشگاهی را به عهده دارد.

 

 

ب-حيطه پژوهش

در بخش پاتولوژی موضوعات پژوهشی مختلفی بر اساس نياز جامعه و سيستم های سلامت در جريان است،که سالانه به نتايج مهمی ختم می گردد و در کنگره های داخلی و خارجی ارائه شده و همچنين در مجلات علمی معتبر چاپ می گردد.

 

 

ج- حيطه خدمات آزمايشگاهی

بخش پاتولوژی نقش اساسی در تشخيص و پيگيری بيماران در بخش های مختلف بالينی را انجام می دهد.اقدامات تشخيصی بخش شامل دو حوزه پاتولوژی تشريحی يا هيستولوژی است که در بيمارستان های آموزشی دانشگاه در حال انجام است و درجهت بهبود کيفيت ارائه خدمات از تمامی تکنيک های پيشرفته نظير پاتولوژی مولکولی، ايمنوهيستوشيمی،سيتوژنتيک و ميکروسکوپ الکترونی استفاده می نمايد.حوزه دوم ارائه خدمات کلينيکال پاتولوژی است که مانند حيطه نخست در همه بيمارستان های دانشگاه انجام می شود.در اين قسمت نيز از تجربه اساتيد بخش و تکنيسين های مجرب و همچنين دستگاه ها و تکنولوژی پيشرفته استفاده شده و کليه آزمايش هاي کلينيکال معمولی و پيشرفته پذيرفته شده و با کيفيت عالی انجام می گيرد.   


گالری تصاویر ..

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-8 15:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ