معرفي گروه :

گروه پاتولوژي يكي از قديمي ترين و اصلي ترين گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكي شيراز است كه در سال 1333 با ورود پروفسور دوتز از آلمان پايه گذاري گرديد.و به دنبال آن پروفسور حقيقي،دكتر مسعود،دكتر بهمرد،دكتر آزاده،دكترمصطفوي پور،دكتر دانشبد،دكتر كاظمي و استاد كومـار بـه عنوان اولين گروه اعضـاي هيـات علمي بـه تدريج در بخش فعـاليت خود را آغاز كردند.در سال 1363 استادسيد ضياءالدين تابعي،آقاي دكتر عطاران وآقاي دكتر رياض و از سال 1366به بعد،به تدريج حدوداً هر دو سال يك نفر بـه عنوان عضو هيات علمي به جمع اساتيد گروه پاتولوژي  پيوسته اند. درحال حاضر 17عضو هيـات علمي در اين گروه مشغول به خدمت مي باشند.كه تمامي اين اعضاي هيات علمي از فـارغ التحصيـلان بخش پاتولوژي دانشگـاه علوم پزشكي شيراز و تهران بوده و اكثريـت داراي رتبه علمـي در سطح بالا و بعضاً كشـوري هستند. گروه پـاتولوژي در دوره هـاي تخصصي و فلوشيپ نيز فعاليت آموزشي دارد.آزمـايشگاه هـاي موجود در اين گروه شامل آزمـايشگـاه فلوسیتومتری،آزمـايشگـاه سيتوژنتيك، آزمـايشگـاه مـولكـولار و آزمـايشگـاه ميكروسكوپ الكتروني مي باشد. 

رسـالت بخش پـاتولوژی دانشکده پزشکـی شيراز آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تشخيصی و آزمايشگاهی است و برای رسيدن به اين اهداف در نظر گرفته شده، فعاليت هـای زير را در برنامه های خود گنجانيده است:

اهداف و رسالت گروه  :

 الف-حيطه آموزش

 بخش پاتولوژی علاوه بر آموزش پاتولوژی عمومی و اختصاصی به دانشجويان پزشکی،به آموزش دستياری تخصصی و فلوشیپ نيز می پردازد. در ضمن اين بخش قسمت ها ی مهمی از آموزش دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های وابسته به علوم آزمايشگاهی را به عهده دارد.

 ب-حيطه پژوهش

 در بخش پاتولوژی موضوعات پژوهشی مختلفی بر اساس نياز جامعه و سيستم های سلامت در جريان است که سالانه به نتايج مهمی ختم می گردد و در کنگره های داخلی وخارجی ارائه شده و همچنين در مجلات علمی معتبر چاپ می گردد.

 ج- حيطه خدمات آزمايشگاهی

  بخش پاتولوژی نقش اساسی در تشخيص و پيگيری بيماران در بخش های مختلف بالينی را انجام می دهد.اقدامات تشخيصی بخش شامل دو حوزه پاتولوژی تشريحی يا هيستولوژی است که در بيمارستان های آموزشی دانشگاه در حال انجام است و درجهت بهبود کيفيت ارائه خدمات از تمامی تکنيک های پيشرفته نظير پاتولوژی مولکولی، ايمنوهيستو شيمی، سيتوژنتيک و ميکروسکوپ الکترونی استفاده می نمايد.حوزه دوم ارائه خدمات کلينيکال پاتولوژی است که مانند حيطه نخست در همه بيمارستان های دانشگاه انجام می شـود.در اين قسمت نيز از تجربه اسـاتيد بخش و تکـنيسين های مجرب و همچنين دستگاه هـا و تکنولوژی پيشرفتـه استفاده شده و کليه آزمـايش هـاي کلينيکال معمولی و پيشرفته پذيرفته شده و با کيفيت عالی انجام می گيرد.

 
امكانات موجود در گروه :

امكانات و تجهيزات آموزشي،كمك آموزشي و پژوهشي مختلف در اين گروه وجود دارد. كه در آزمايشگاه ها و فضاهاي آموزشي تحقيقاتي مستقر شده است. براي آشنايي بيشتر با اين امكانات لطفاً به لينك روبه رو مراجعه نماييد.  اطلاعات بيشتر ......

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-13 15:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ