در حال حاضر 28 دانشجو در مقطع كارشناسي انگل شناسي-17دانشجو در مقطع كارشناسي قارچ شناسي و18دانشجو در مقطع دكتراي انگل شناسي مشغول به تحصيل مي باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-5 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ