اعضاء هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی به ترتیب حروف القبا

  

دکتر كيوان پاک شير

مدير گروه- -معاون  پشتیبانی گروه- معاون تحصیلات تکمیلی قارچ شناسی گروه-دانشيار  

دکتر غلامرضا حاتم

قائم مقام مراکز تحقیقاتی-استاد

دكتر حسين خدادادي
 مدیر توسعه علم و فناوری پژوهشی-سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه -استادیار

دكتركاميار زمرديان 

 

 

ریاست آزمايشگاه مركزي-معاون پژوهشي مركز تحقيقات پايه در بيماري هاي عفوني ومعاون پژوهشي  گروه -دانشيار 

 

دکتر سيد محمود سجادي

رياست مركز تحقيقات پايه در بيماري هاي عفوني- استاد

دکتر بهادر شهرياري

 معاون تحصيلات تكميلي دانشكده-استاد

 

 دکتر قاسم عسگري

معاون آموزشي گروه -استادیار

دکتر محمد حسين معتضديان

مسئول آزمايشگاه تحقيقات واكسن دانشكده علوم نوين - رئيس مجمع هيئت علمي- معاون تحصیلات تکمیلی قارچ شناسی گروه -استاد

دكتر فتانه ميكائيلي
استادیار
دکتر مرجان معتمدیاستادیار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-12 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ