آزمايشگاههای تحقيقاتی و پژوهشی گروه به شرح زير می باشد                              

 
آزمايشگاه تحقيقاتی کرم شناسی
آزمايشگاه تحقيقاتی تک ياخته های خونی - نسجی
آزمايشگاه تحقيقاتی تک ياخته های روده ای
آزمايشگاه تحقيقاتی قارچ شناسی پزشکی
آزمايشگاه مولکولار
آزمايشگاه تحقيقاتی سرولوژی
آزمايشگاه تاکسونومی

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-2 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ