گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از سه بخش زير تشکيل شده است:

بخش کرم شناسی پزشکی

بخش تک ياخته شناسی پزشکی

بخش قارچ شناسی پزشکی

 

همچنين آزمايشگاههای تحقيقاتی و پژوهشی گروه به شرح زير می باشد:

آزمايشگاه آموزشی زنده ياد دکتر اردهالی (آموزشی)

آزمايشگاه تحقيقاتی کرم شناسی

آزمايشگاه تحقيقاتی تک ياخته های خونی - نسجی

آزمايشگاه تحقيقاتی تک ياخته های روده ای

آزمايشگاه تحقيقاتی قارچ شناسی پزشکی

آزمايشگاه مولکولار

آزمايشگاه تحقيقاتی سرولوژی

آزمايشگاه تاکسونومی

آزمايشگاه کشت سلول

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-2 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ