دکتر کیوان پاک شیر

  
  دکتر كيوان پاك شير

                            دکتراي قارچ شناسي پزشكي                   
                             
مدیر گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي-دانشيار

   

پیام مدیر گروه:

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از سال 1334 بعنوان بخشي از گروه ميكروبيولوژي در دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز آغاز به کار نموده و از سال 1375 بعنوان گروه مستقل تحت نام گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکی فعاليت های آموزشي، پژوهشي و تشخيصي خود را آغاز نموده است. اين گروه متولی آموزشدروس مرتبط با انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی جهت دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی شيراز می باشد. همچنين پذيرش و تربيت  دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) در رشته انگل شناسی و  کارشناسی ارشد در رشته قارچ شناسی پزشکی از ديگر فعاليت های آموزشی اين گروه می باشد. 
 اين گروه به عنوان يک گروه تخصصی، طيف وسيعی از خدمات و آزمايشات تشخيصی تخصصی را همگام با استاندارها و تکنولوژی روز  دنيا ارائه می نمايد. متخصصين و کارشناسان اين گروه قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های طراحی و اجرای پروژه های تحقيقاتی و  تشخيص عفونت های انگلی و  قارچی  بر پايه نيازهای جامعه می باشند. از ابتداي سال 1387 نيز مركز تحقيقات پايه در بيماری های عفونی وابسته به اين گروه تاسيس که به تصويب دانشگاه علوم پزشکی شيراز و شورای گسترش وزارت متبوع رسيده است.  برای آشنايي بيشتر با اين گروه و کسب اطلاعات تکميلی در زمينه خدمات فوق شما را به بازديد از وبسایت این گروه دعوت می نمایم.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-1 8:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ