جدول فهرست اعضای هیات علمی  و مدرسین گروه MPH

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

دکتر علیرضا صالحی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

2

دکتر حسين مولوي

دكتراي اپيدميولوژي


اعضاي هيات علمي و مدرسين همکار گروه  MPH


 
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
1دکتر میترا امینی متخصص پزشکی اجتماعی
2دكتر محبوبه صابر متخصص آموزش پزشکی، پزشک عمومی، دارای کارشناس ارشد آموزش پزشکی
3دکتر زهرا خادمیان دکترای پرستاری
4دکتر لیلا ملک مکانمتخصص پزشکی اجتماعی
5دکتر زهره مظلومدکترای متخصصی تغذیه
6دکتر فرخنده شریفدکترای تخصصی بهداشت روان و روانپرستاری
7دکتر یکتا طلبدکترای تخصصی پرستاری
8دکتر فصیحی نیادکترای پزشکی عمومی، دارای مدرک MPH
9دکتر مجتبی نقش واریانمتخصص روانپزشکی
10دکتر لطفیدکترای تخصصی اقتصاد سلامت
11دکتر ملیکا ترابی زادهدکترای تخصصی پرستاری
12دکتر مرادیاندکترای تخصصی سلامت و بلایا
13دکتر ابراهیمیدکترای پزشکی عمومی، دارای مدرک MPH
14دکتر کازرونیمتخصص پزشکی اجتماعی
15دکتر سجاد دلاوریدکترای تخصصی سیاستگزاری سلامت
16دکتر شقاقیانمتخصص پزشکی اجتماعی، دارای مدرک کارشناسی ارشد ژورنالیزم پزشکی
17دکتر محمدباقر خسرویمتخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب
18دکتر مصلح شیرازی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-5 12:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ