معرفي گروه

MPH    يك مدرك معتبر بين المللي است كه نشانگر توانمندي قابل ملاحظه دانش آموخته در ابعاد نظري و مهارت هاي عملي در حوزه روش شناسي پژوهش و مطالعات اپيدميولوژيك سلامت است .

گروه MPH دانشكده پزشكي در سال 1391 تاسيس گرديد . هدف از تاسيس اين گروه ارايه دوره MPH ‌ جهت دانشجويان ممتاز پزشكي در قالب دوره  آموزشي MD/MPH  و نيز ارايه دوره MPH  جهت اعضاي هيات علمي متقاضي است .        

                                                                                                                                                  


 اهداف و رسالت گروه   

هدف اصلي دوره آموزشي   MD/MPH ، تربيت دانشجويان در جنبه هاي تحليلي و مهارت هاي مدیریتی مورد نياز براي ايجاد مديران باليني در هر دو زمينه پزشكي و سلامت عمومي است. تاكيد اين برنامه حل كاربردي مسایل در نظام سلامت است. با گذراندن اين دوره، دانشجويان قادر خواهند بود برنامه هاي سلامت عمومي را در طيف وسيعي از شرايط و موسسات ارزيابي كنند و توسعه دهند. دانشكده هاي پزشكي دانشجويان را با ديد تشخيص و درمان فردي بيماران تربيت مي كنند. دوره MPH مهارت هاي مبتني بر جمعيت، برنامه هاي ارتقاي سلامت، پيشگيري از بيماري ها و مديريت نظام ارایه خدمات سلامت را در دانشجويان ايجاد مي كند. هدف نهايي اين برنامه ادغام شده، آماده كردن دانشجويان براي شركت در طيف وسيعي از موقعيت ها در مراقبت  سلامت و مراقبت باليني است. دانشجويان درك مناسب از معضلات سلامت جامعه پيدا مي كنند. از جمله اين موارد مي توان به نگراني هاي زيست – محيطي، جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي سلامت و ارايه خدمات سلامت، رويكردهاي پيشگیرانه به مشكلات سلامت و توسعه نظام هاي خدمات سلامت اشاره كرد. اين برنامه، سلامت عمومي و علوم اجتماعي – پزشكي را در بطن طبابت باليني ادغام مي كند.

اين برنامه ادغام شده، پزشكان آينده را براي رويارويي موثر و خلاقانه با محيط در معرض تغيير طبابت و مراقبت سلامت آماده مي كند. از جمله اهداف ديگر اين برنامه تربيت مديران نظام سلامت در سطوح مختلف نظام سلامت است.

پس از اتمام موفقيت آميز اين برنامه انتظار مي رود دانشجويان بتوانند:

1)  اهداف آموزشي برنامه MPH را با تاكيد بر فهم نقش علوم زيستي و خدمات مراقبت سلامت در ارتقاي سلامت جوامع و ارتباط با سلامت عمومي بر آورده سازند.

2)  كاربردهاي سلامت عمومي، پژوهش و طبابت باليني را شناسايي كنند و اين كاربردها را با ساير پزشكان و شاغلين حيطه سلامت در ميان بگذراند.

3)  روش هاي مبتني بر جمعيت را در طراحي خدمات باليني به كار گيرند.

4)  بتوانند نقش هاي گوناگوني كه پزشكان و كاركنان سلامت عمومي در پژوهش و سلامت عمومي  ايفا مي كنند را شرح دهند.

5)  توانايي خود براي شركت موثر در گروه هاي سلامت عمومي را نشان دهند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-4 13:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ