کارشناس گروه:
نجمه شکرخند
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   کارشناس گروه:
ندا مودب
کارشناس ارشد آموزش پزشکی


شرح وظایف کارشناسان:
            * مسئول برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و و داروسازی دانشگاه
            * برنامه ریزی و برگزاری آزمون غیر حضوری جهت دانشجویان کاردانی و کارشناسی کلیه رشته های دانشگاه
            * مسئول بررسی اعتراضات و ثبت نمره درس دانشجویان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-3 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ