فعالیت های آموزشی :

شامل ارائه درس در قالب دوره های آموزشی  پنج روزه و هر روز در قالب سه lecture به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی می باشد. در این دوره های آموزشی همچنین دانشجویان از موزه تاریخ پزشکی وصال با هماهنگی کارشناس و اساتید گروه بازدید خواهند کرد.


فعالیت های اجرایی:
درس فرهنگ وتمدن اسلام و ایران در دوره های کاردانی و کارشناسی تنها به دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل در طی آزمونی که در پایان هر ترم برگزار خواهد شده ارائه می گردد. این درس امتحان میان ترم نداشته و منبع آزمون درسنامه موجود در مرکز کپی دانشکده پزشکی می باشد.

فعالیت های پژوهشی:

دانشجویان کلیه رشته ها همچنین می توانند با شرکت در نشست های آموزشی و پژوهشی تاریخ پزشکی برگزار شده با هماهنگی گروه تاریخ پزشکی شرکت کرده و مقالات خود را ارائه نمایند و از امتیاز آموزشی نشست برخوردار گردند
 
  

فعالیت های تحقیقاتی:
دانشجویان همچنین می تواندد درس فرهنگ وتمدن را در قالب ارائه یک مقاله علمی ISI  ،ISC یا Pub med پذیرش شده در مجلات علمی و پژوهشی  با موضوع تاریخ پزشکی با هماهنگی مدیر گروه اخذ نمایند و از امتیاز مقاله به عنوان نمره درس برخوردار گردند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-18 8:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ