گروه معارف اسلامي در هر نيمسال دروس معارف اسلامي را براي كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارائه مي دهد و دانشجويان دانشكده هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، پرستاري ، پيراپزشكي ، توانبخشي ، تغذيه و بهداشت ، مديريت و خدمات درماني ملزم به اخذ دروس عمومي گروه معارف اسلامي مي باشند .
اين گروه در هر نيمسال به حدود 2000 دانشجو خدمات آموزشي ارائه مي دهد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-20 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ