نام درس: تفسیر موضوعی قرآن                                                                                         شماره د:                2612111

 

 

گروه

 

 

جنسیت

 

 

رشته تحصیلی و سال ورود

 

 

تعداد

 

 

روز

 

 

ساعت

 

 

مکان تشکیل

 

 

استاد

 

 

1

 

 

خواهران

 

 

پزشکی مهر95

 

 

40

 

 

شنبه

 

 

12-10

 

 

پزشکی

 

 

خانم پرهیزکار

 

 

2

 

 

برادران

 

 

پزشکی مهر 95 و 96

 

 

40

 

 

شنبه

 

 

15-13

 

 

پزشکی

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

3

 

خواهران

 

 

 

 

پزشکی مهر 95 و 96

 

 

40

 

 

دوشنبه

 

 

15-13

 

 

پزشکی

 

 

آقای یزدانی

 

 

4

 

 

برادران

 

 

پزشکی مهر 95

 

 

40

 

 

دوشنبه

 

 

12-10

 

 

پزشکی

 

 

آقای یزدانی

 

 

5

 

 

برادران

 

 

پزشکی  مهر 96

 

 

40

 

 

یکشنبه

 

 

15-13

 

پزشکی

 

حجت الاسلام کاکایی

 

 

6

 

 

خواهران

 

 

پزشکی مهر96

 

 

40

 

 

سه شنبه

 

 

15-13

 

پزشکی

 

خانم  دکترقائمی

 

 

7

 

 

خواهران

 

 

پزشکی مهر96

 

 

40

 

 

سه شنبه

 

 

15-13

 

پزشکی

 

دکتر دهقان باغی

 

 

8

 

 

خواهران

 

 

مامایی ناپیوسته بهمن 96 و پرستاری مهر 96

 

 

35

 

 

شنبه

 

 

17-15

 

پرستاری

 

خانم پرهیزکار

 

 

9

 

 

برادران

 

 

پرستاری مهر 96و فوریت های پزشکی ناپیوسته بهمن 96

 

 

40

 

 

شنبه

 

 

17-15

 

 

پرستاری

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

10

 

 

خواهران

 

 

هوشبری و اتاق عمل بهمن ناپیوسته بهمن 96 و اتاق عمل مهر 96

 

 

37

 

 

یکشنبه

 

 

15-13

 

 

پرستاری

 

 

خانم دکتر قائمی

 

 

11

 

 

برادران

 

 

هوشبری و اتاق عمل بهمن ناپیوسته بهمن 96 و اتاق عمل مهر 96-رادیولوژی ناپیوسته 96

 

 

37

 

 

یکشنبه

 

 

15-13

 

 

پرستاری

 

 

آقای همتی

 

 

12

 

 

خواهران

 

 

رادیولوژی پیوسته مهر 96و رادیولوژی ناپیوسته مهر96 ،علوم آزمایشگاهی بهمن 96

 

 

60

 

 

دوشنبه

 

 

15-13

 

 

پیراپزشکی

 

 

حجت الاسلام کاکایی

 

 

13

 

 

برادران

 

 

رادیولوژی پیوسته مهر 96،علوم آزمایشگاهی بهمن 96

 

 

60

 

 

دوشنبه

 

 

17-15

 

 

پیراپزشکی

 

 

حجت الاسلام کاکایی

 

 

14

 

 

خواهران

 

 

فیزیو ،کار و گفتار و اعضای مصنوعی مهر 96

 

 

35

 

 

یکشنبه

 

 

10-8

 

 

توانبخشی

 

 

خانم پرهیزکار

 

 

15

 

 

برادران

 

 

فیزیو ،کار و گفتار و اعضای مصنوعی مهر 96

 

 

35

 

 

یکشنبه

 

 

12-10

 

 

توانبخشی

 

 

حجت الاسلام کاکایی

 

 

16

 

 

خواهران

 

 

حرفه ای و تغذیه و علوم غذایی مهر 95و 96

 

 

30

 

 

یکشنبه

 

 

12-10

 

 

بهداشت

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

17

 

 

خواهران

 

 

محیط پیوسته و ناپیوسته کنترل ناقلین مهر 95و 96

 

 

30

 

 

یکشنبه

 

 

10-8

 

 

بهداشت

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

18

 

 

برادران

 

 

حرفه ای و تغذیه وعمومی مهر 95و 96 محیط پیوسته  ونا پیوسته و کنترل ناقلین

 

 

30

 

 

یکشنبه

 

 

15-13

 

 

بهداشت

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

19

 

 

خواهران

 

 

مدیریت خدمات بهداشتی مهر 96و فناوری مهر 95

 

 

40

 

 

سه شنبه

 

 

10-8

 

 

مدیریت

 

 

حجت الاسلام کاکایی

 

 

 


تفسیرموضوعی قرآن

 

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

دوشنبه 28/8/97

ساعت :13-15/12

دوشنبه 24/10/97

ساعت :12-10

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ