نام درس: دانش خانواد و جمعیت                                      شماره درس:         2612085
گروه
جنسیت
رشته تحصیلی، سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
خواهران
پزشکی 972
40
یکشنبه
30/15-30/13
پزشکی
خانم دکترقائمی
2
برادران
پزشکی 972
40
یکشنبه
30/15-30/13
پزشکی
آقای کریمی
3
خواهران
پزشکی 972
40
یکشنبه
30/17-30/15
پزشکی
حجت الاسلام دکتر عرفانی فر
4
برادران
پزشکی 972
40
یکشنبه
30/17-30/15
پزشکی
آقای کریمی
5
خواهران
هوشبری مهر 94 و ناپیوسته بهمن 97
40
یکشنبه
30/15-30/13
پرستاری
حجت الاسلام دکتر عرفانی فر
6
برادران
هوشبری مهر 94 و ناپیوسته بهمن 97 و فوریت ناپیوسته بهمن 96
40
دوشنبه
18-16
پرستاری
حجت الاسلام زارع
7
برادران
پرستاری مهر 95
25
سه شنبه
16-14
پرستاری
حجت الاسلام مهدوی
8
خواهران
مامایی مهر 97 و پرستاری مهر 95
47
سه شنبه
18-16
پرستاری
حجت الاسلام مهدوی
9
خواهران
علوم آز 95 و ناپیوسته 96
50
یکشنبه
18-16
پیراپزشکی
دکتر دهقان
10
برادران
علوم آز 95 و رادیو 94 و ناپیوسته 96
33
یکشنبه
16-14
پیراپزشکی
دکتر دهقان
11
خواهران
رادیو 94 و ناپیوسته 96
45
یکشنبه
30/17-30/15-
پیراپزشکی
خانم دکتر قائمی
12
خواهران
فن آوری اطلاعات 94و
 مدیریت بهداشتی 97
40
یکشنبه
18-16
مدیریت
خانم پرهیزگار
13
خواهران
فیزیو و گفتار 94 ،کاردرمانی 97
20
شنبه
16-14
توانبخشی
خانم خیوه
14
خواهران
عمومی محیط96- تغذیه 95
41
یکشنبه
16-14
بهداشت
حجت الاسلام مهدوی
15
مختلط
تغذیه- سپیدان
20
پنجشنبه
16-14
سپیدان
حجت الاسلام مهدوی
 
دانش خانواده و جمعیت
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
ساعت 11-10
سه شنبه 4/4/98
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 12:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ