نام درس: دانش خانواد و جمعیت                                      شماره درس:         2612085

 

 

گروه

 

 

جنسیت

 

 

رشته تحصیلی، سال ورود

 

 

تعداد

 

 

روز

 

 

ساعت

 

 

مکان تشکیل

 

 

استاد

 

 

1

 

 

خواهران

 

 

پزشکی مهر 97

 

 

40

 

 

یکشنبه

 

 

15-13

 

 

پزشکی

 

 

خانم پرهیزکار

 

 

2

 

 

برادران

 

 

پزشکی مهر 97

 

 

40

 

 

یکشنبه

 

 

15-13

 

 

پزشکی

 

 

حجت الاسلام محمودی

 

 

3

 

 

خواهران

 

 

پزشکی مهر 97

 

 

40

 

 

یکشنبه

 

 

17-15

 

 

پزشکی

 

 

خانم پرهیزکار

 

 

4

 

 

برادران

 

 

پزشکی مهر 97

 

 

40

 

 

یکشنبه

 

 

17-15

 

 

پزشکی

 

 

آقای کریمی

 

 

5

 

 

خواهران

 

 

دندانپزشکی مهر 96

 

 

45

 

 

سه شنبه

 

 

15-13

 

 

دندانپزشکی

 

 

آقای حکمت آرا

 

 

6

 

 

برادران

 

 

دندانپزشکی مهر 96

 

 

45

 

 

سه شنبه

 

 

17-15

 

 

دندانپزشکی

 

 

آقای حکمت آرا

 

 

7

 

 

خواهران

 

 

مامایی مهر 94 و پرستاری بهمن 94

 

 

45

 

 

شنبه

 

 

17-15

 

 

پرستاری

 

 

خانم دکتر قائمی

 

 

8

 

 

برادران

 

 

پرستاری بهمن 94

 

 

15

 

 

دوشنبه

 

 

17-15

 

 

پرستاری

 

 

آقای کریمی

 

 

9

 

 

خواهران

 

 

محیط حرفه ای و بیولوژی و کنترل ناقلین مهر 97

 

 

42

 

 

یکشنبه

 

 

10-8

 

 

بهداشت

 

 

حجت الاسلام محمودی

 

 

10

 

 

برادران

 

 

محیط حرفه ای و بیولوژی و کنترل ناقلین مهر 97

 

 

25

 

 

یکشنبه

 

 

12-10

 

 

بهداشت

 

حجت الاسلام محمودی

11

 

 

برادران

 

 

دندانپزشکی مهر 97

 

 

45

 

 

سه شنبه

 

 

10-8

 

 

دندانپزشکی

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

12

 

 

خواهران

 

 

دندانپزشکی مهر 97

 

 

45

 

 

سه شنبه

 

 

12-10

 

 

دندانپزشکی

 

 

دکتر دهقان باغی

 

 

 

دانش خانواده و جمعیت

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

ندارد

چهارشنبه 26/10/97

ساعت :12-10

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ