نام درس: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران                                                                شماره درس:         261212
گروه
جنسیت
رشته تحصیلی، سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
خواهران
پزشکی مهر 96
40
یکشنبه
30/15-30/13
پزشکی
خانم دکتر شمسایی
2
برادران
پزشکی مهر 96
40
یکشنبه
30/15-30/13
پزشکی
دکتر پوراحمد
3
خواهران
پزشکی مهر 96
40
سه شنبه
30/15-30/13
پزشکی
حجت الاسلام دکتر غلامی
4
برادران
پزشکی مهر 96
40
سه شنبه
30/15-30/13
پزشکی
دکتر دهقان
5
خواهران
داروسازی 95 پردیس
35
چهارشنبه
12-10
داروسازی
دکتر دهقان
6
خواهران
داروسازی 92 پردیس
40
چهارشنبه
16-14
داروسازی
دکتر مرادی
7
برادران
داروسازی 92 و 95 پردیس
40
چهارشنبه
18-16
داروسازی
دکتر مرادی
8
خواهران
دندانپزشکی 96
45
یکشنبه
12-10
دندانپزشکی
آقای عظیمیان
9
برادران
دندانپزشکی 96
45
یکشنبه
10-8
دندانپزشکی
آقای عظیمیان
10
خواهران
مامایی و اتاق عمل مهر 94
45
یکشنبه
16-14
پرستاری
خانم دکتر حامدی
11
برادران
پرستاری و اتاق عمل و هوشبری مهر 94
45
دوشنبه
16-14
پرستاری
دکتر حسام پور
12
خواهران
پرستاری و هوشبری مهر 94
45
دوشنبه
16-14
پرستاری
آآقای عظیمیان
13
خواهران
علوم آز و رادیو مهر 94 و رادیو ناپیوسته 96
64
یکشنبه
16-14
پیراپزشکی
دکتر حسام پور
14
برادران
علوم آز و رادیو مهر 94 و رادیو ناپیوسته 96
35
یکشنبه
18-16
پیراپزشکی
دکتر حسام پور
15
خواهران
فن آوری و مدیریت بهداشتی 94
35
سه شنبه
18-16
مدیریت
خانم دکتر حسینی
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
ساعت 11-10
یکشنبه 9/4/98
خواهشمند است: دانشجویان کلیه رشته ها در گروههای پردیس و سپیدان و خارجی انتخاب واحد ننمایند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ