نام درس: انقلاب اسلامی                                                                                     شماره درس:         2612091
گروه
جنسیت
رشته تحصیلی، سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
خواهران
پزشکی مهر 97
40
دوشنبه
10-8
پزشکی
خانم دکتر شمسایی
2
برادران
پزشکی مهر 97
40
دوشنبه
10-8
پزشکی
آقای شمسایی
3
خواهران
پزشکی مهر 97
40
چهارشنبه
10-8
پزشکی
خانم دکتر شمسایی
4
برادران
پزشکی مهر 97
40
چهارشنبه
10-8
پزشکی
آقای همتی
5
خواهران
داروسازی مهر 96
40
شنبه
16-14
داروسازی
آقای بخرد
6
برادران
داروسازی مهر 96
40
شنبه
18-16
داروسازی
آقای بخرد
7
خواهران
دندانپزشکی 96
45
یکشنبه
10-8
دندانپزشکی
خانم دکتر شمسایی
8
برادران
دندانپزشکی 96
45
یکشنبه
12-10
دندانپزشکی
آقای بخرد
9
خواهران
مامایی ناپیوسته بهمن 96
20
دوشنبه
18-16
پرستاری
خانم هنروران
10
خواهران
پرستاری بهمن 95
20
دوشنبه
12-10
پرستاری
خانم هنروران
11
خواهران
بیولوژی و محیط وتغذیه96
46
سه شنبه
12-10
بهداشت
آقای صفرپور
12
برادران
بیولوژی و محیط و عمومی و حرفه ای 95 وتغذیه 96
25
سه شنبه
16-14
بهداشت
آقای صفرپور
13
خواهران
حرفه و عمومی 95
37
سه شنبه
10-8
بهداشت
آقای صفرپور
14
برادران
پرستاری بهمن 95
20
دوشنبه
12-10
پرستاری
آقای شمسایی
 
اندیشه سیاسی امام ره                                                                                                       2612093              
1
خواهران
فیزیو 95و94 - کار 94 شنوایی 96
41
سه شنبه
16-14
توانبخشی
آقای روزیطلب
2
برادران
فیزیو 95و94 - کار 94 شنوایی 96
26
سه شنبه
18-16
توانبخشی
آقای روزیطلب
 
 
 
انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
دوشنبه 26/1/98
ساعت 11-10
دوشنبه 3/4/98
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 12:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ