نام درس: اندیشه اسلامی یک                                                      شماره درس:         2612071

 

ش گروه

جنسیت

رشته تحصیلی، سال ورود

تعداد

روز

ساعت

مکان تشکیل

استاد

1

خواهران

پزشکی بهمن 96

45

دوشنبه

10-8

پزشکی

حجت الاسلام محمودی

2

برادران

پزشکی بهمن 96

45

دوشنبه

10-8

پزشکی

دکتر مهرکی

3

خواهران

پزشکی بهمن 96

45

چهارشنبه

10-8

پزشکی

دکتر مهرکی

4

برادران

پزشکی بهمن 96

45

چهارشنبه

10-8

پزشکی

حجت الاسلام محمودی

5

خواهران

دندانپزشکی مهر 97

45

یکشنبه

10-8

دندانپزشکی

دکتر مهرکی

6

برادران

دندانپزشکی مهر 97

45

یکشنبه

12-10

دندانپزشکی

دکتر مهرکی

7

خواهران

مامایی و پرستاری مهر 97

35

سه شنبه

12-10

پرستاری

دکتر مهرکی

8

برادران

پرستاری مهر 97

17

سه شنبه

12-10

پرستاری

حجت الاسلام محمودی

10

خواهران

هوشبری و اتاق عمل مهر 97

28

شنبه

17-15

پرستاری

حجت الاسلام محمودی

11

برادران

هوشبری و اتاق عمل مهر 97

25

شنبه

15-13

پرستاری

حجت الاسلام محمودی

12

خواهران

علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی مهر 97

45

شنبه

12-10

پیراپزشکی

حجت الاسلام دکتر رستمی

13

برادران

علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی مهر 97

45

شنبه

10-8

پیراپزشکی

حجت الاسلام دکتر رستمی

14

خواهران

فیزیو-گفتار- مهر97

45

یکشنبه

10-8

توانبخشی

حجت الاسلام کاکایی

15

برادران

فیزیو-گفتار- کار-شنوا اعضا مهر97

45

یکشنبه

12-10

توانبخشی

حجت الاسلام دکتر رستمی

16

خواهران

کار-شنوا-اعضا- مهر97

45

یکشنبه

10-8

توانبخشی

حجت الاسلام دکتر رستمی

17

خواهران

  محیط تغذیه-علوم غذایی-بیولوژی مهر 97

40

سه شنبه

10-8

بهداشت

حجت الاسلام دکتر رستمی

18

خواهران

  حرفه ای و عمومی مهر 97

40

سه شنبه

12-10

بهداشت

حجت الاسلام دکتر رستمی

19

برادران

  محیط تغذیه-علوم غذایی و عمومی-بیولوژی مهر 97

35

سه شنبه

15-13

بهداشت

حجت الاسلام دکتر رستمی

20

خواهران

مدیریت خدمات ب د-فناوری اطلاعات مهر 97

37

سه شنبه

12-10

مدیریت

حجت الاسلام کاکایی


 

اندیشه اسلامی یک

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

شنبه 3/9/97

ساعت:13 -15/12

دوشنبه 1/11/97

ساعت : 12-10

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ