نام درس: اندیشه اسلامی یک                                                    شماره درس:         2612071
ش گروه
جنسیت
رشته تحصیلی، سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
خواهران
پزشکی مهر 97
40
دوشنبه
10-8
پزشکی
حجت الاسلام محمودی
2
برادران
پزشکی مهر 97
40
دوشنبه
10-8
پزشکی
دکتر مهرکی
3
خواهران
پزشکی مهر 97
40
چهارشنبه
10-8
پزشکی
حجت الاسلام محمودی
4
برادران
پزشکی مهر 97
40
چهارشنبه
10-8
پزشکی
حجت الاسلام کاکایی
5
برادران
داروسازی مهر 97
40
شنبه
10-8
داروسازی
حجت الاسلام دکتر رستمی
6
خواهران
داروسازی مهر 97
40
شنبه
12-10
داروسازی
حجت الاسلام دکتر رستمی
7
خواهران
پرستاری بهمن 97
40
سه شنبه
12-10
پرستاری
حجت الاسلام محمودی
8
برادران
پرستاری بهمن 97
40
سه شنبه
12-10
پرستاری
حجت الاسلام دکتر رستمی
 
 
 
اندیشه اسلامی یک
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
چهارشنبه 28/1/98
ساعت 30/12-30/11
چهارشنبه 5/4/98
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 12:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ