نام درس : اندیشه اسلامی دو                                                                             شماره درس:         2612072
ش گروه
جنسیت
رشته تحصیلی، سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
خواهران
دندانپزشکی 97
40
یکشنبه
10-8
دندانپزشکی
دکتر مهرکی
2
برادران
دندانپزشکی 97
40
یکشنبه
12-10
دندانپزشکی
دکتر مهرکی
3
برادران
رادیولوژی پیوسته97
20
شنبه
10-8
پیراپزشکی
دکتر مهرکی
4
خواهران
رادیولوژی پیوسته97
25
شنبه
12-10
پیراپزشکی
دکتر مهرکی
5
خواهران
فیزوتراپی و کاردرمانی و گفتارو وسایل کمکی و اعضای مصنوعی و شنوایی شناسی مهر 97
58
یکشنبه
10-8
توانبخشی
حجت الاسلام دکتر رستمی
6
برادران
فیزوتراپی و کاردرمانی و گفتارو وسایل کمکی و اعضای مصنوعی و شنوایی شناسی مهر 97
40
یکشنبه
12-10
توانبخشی
حجت الاسلام محمودی
7
خواهران
هوشبری مهر 96 و پرستاری مهر 97
50
یکشنبه
16-14
پرستاری
حجت الاسلام کاکایی
8
برادران
هوشبری مهر 96 و پرستاری مهر 97
35
یکشنبه
16-14
پرستاری
دکتر مهرکی
9
برادران
اتاق عمل مهر 97
25
سه شنبه
10-8
پرستاری
حجت الاسلام محمودی
10
خواهران
اتاق عمل مهر 97
17
سه شنبه
10-8
پرستاری
حجت الاسلام دکتر رستمی
11
خواهران
فن آوری و مدیریت بهداشتی مهر 97
35
سه شنبه
10-8
مدیریت
دکتر مهرکی
12
خواهران
محیط و تغذیه مهر 97
35
سه شنبه
12-10
بهداشت
حجت الاسلام کاکایی
13
برادران
محیط و تغذیه و حرفه ای و عمومی مهر 97
25
سه شنبه
16-14
بهداشت
حجت الاسلام کاکایی
14
خواهران
حرفه ای و عمومی
38
سه شنبه
10-8
بهداشت
حجت الاسلام کاکایی
 
 
 
 
 
 
 
مختص ناپیوسته ها                 نام درس : اندیشه اسلامی دو                                             شماره درس : 260205
ش گروه
جنسیت
رشته تحصیلی، سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
برادران
علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
10
شنبه
10-8
پیراپزشکی
دکتر مهرکی
2
خواهران
علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
15
شنبه
12-10
پیراپزشکی
دکتر مهرکی
3
برادران
اتاق عمل بهمن 97
10
سه شنبه
10-8
پرستاری
حجت الاسلام محمودی
4
خواهران
اتاق عمل و هوشبری بهمن 97
35
سه شنبه
10-8
پرستاری
حجت الاسلام دکتر رستمی
5
خواهران
مامایی بهمن 97
17
دوشنبه
18-16
پرستاری
دکتر مهرکی
6
برادران
فوریتهای پزشکی و هوشبری بهمن 97
30
یکشنبه
18-16
پرستاری
حجت الاسلام کاکایی
7
خواهران
محیط مهر 97
20
سه شنبه
12-10
بهداشت
حجت الاسلام کاکایی
8
برادران
محیطمهر97
10
سه شنبه
16-14
بهداشت
حجت الاسلام کاکایی
 
 
اندیشه اسلامی دو
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
دوشنبه 2/2/98
ساعت 11-10
دوشنبه 27/3/98
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 12:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ