نام درس : اندیشه اسلامی دو                                                                               شماره درس:         2612072

ش گروه

جنسیت

رشته تحصیلی، سال ورود

تعداد

روز

ساعت

مکان تشکیل

استاد

1

خواهران

داروسازی مهر 96

35

شنبه

12-10

داروسازی

دکتر مهرکی

2

برادران

داروسازی مهر 96

35

شنبه

15-13

داروسازی

دکتر مهرکی

3

خواهران

پرستاری بهمن 96

20

سه شنبه

10-8

پرستاری

حجت الاسلام محمودی

4

برادران

پرستاری بهمن 96

20

سه شنبه

10-8

پرستاری

        دکتر مهرکی

5

برادران

علوم آزمایشگاهی مهر 96

35

شنبه

12-10

پیراپزشکی

حجت الاسلام کاکایی

6

خواهران

علوم آزمایشگاهی مهر96

35

شنبه

10-8

پیراپزشکی

حجت الاسلام کاکایی


مختص ناپیوسته ها                 نام درس : اندیشه اسلامی دو                                               شماره درس : 260205

ش گروه

جنسیت

رشته تحصیلی، سال ورود

تعداد

روز

ساعت

مکان تشکیل

استاد

1

خواهران

رادیولوژی مهر 97

15

شنبه

10-8

پیراپزشکی

حجت الاسلام کاکایی

2

برادران

رادیولوژی مهر 97

6

شنبه

12-10

پیراپزشکی

حجت الاسلام کاکایی

 

 

 

اندیشه اسلامی دو

 

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

 

 

دوشنبه  5/9/97

ساعت :  13-15/12

شنبه 29/10/97

ساعت : 12-10

 

                       

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ