نام درس: آیین زندگی                                                                                        شماره درس:         2612083

ش گروه

جنسیت

رشته تحصیلی، سال ورود

تعداد

روز

ساعت

مکان تشکیل

استاد

1

خواهران

پزشکی بهمن 95

40

چهارشنبه

15-13

پزشکی

خانم پرهیزکار

2

خواهران

پزشکی بهمن 95

40

چهارشنبه

17-15

پزشکی

خانم پرهیزکار

3

برادران

پزشکی بهمن 95

40

دوشنبه

15-13

پزشکی

حجت الاسلام دکتر عرفانی فر

4

برادران

پزشکی بهمن 95

40

دوشنبه

17-15

پزشکی

حجت الاسلام دکتر عرفانی فر

 

دندانپزشکی جابجا با دانش

 

دندانپزشکی جابجا با دانش

7

خواهران

داروسازی مهر 94

35

شنبه

12-10

داروسازی

آقای مکارم

8

برادران

داروسازی مهر 94

35

شنبه

15-13

داروسازی

آقای مکارم

9

خواهران

مامایی مهر 95

20

چهارشنبه

12-10

پرستاری

خانم پرهیزکار

10

خواهران

پرستاری مهر96 و هوشبری مهر 95

35

یکشنبه

17-15

پرستاری

خانم هنروران

11

برادران

پرستاری مهر96 و هوشبری مهر 95

35

یکشنبه

17-15

پرستاری

حجت الاسلام دکتر عرفانی فر

12

خواهران

علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی مهر 95

55

دوشنبه

15-13

پیراپزشکی

حجت الاسلام دکتر غلامی

13

برادران

علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی مهر 95

55

دوشنبه

17-15

پیراپزشکی

حجت الاسلام دکتر غلامی

14

خواهران

مدیریت خدمات پزشکی 94و95

30

دوشنبه

15-13

مدیریت

آقای کریمی

 

 
 

 

 

 

آیین زندگی

 

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

ندارد

دوشنبه  24/10/97

ساعت : 30/13-30/12

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ