باسمه تعالی

برنامه دروس معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی نیم سال اول 98-97

 

 

 

اندیشه اسلامی یک

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

شنبه 3/9/97

ساعت:13 -15/12

دوشنبه 1/11/97

ساعت : 12-10

 

 


اندیشه اسلامی دو

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

دوشنبه  5/9/97

ساعت :  13-15/12

شنبه 29/10/97

ساعت : 12-10

 

 

 


آیین زندگی 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

ندارد

دوشنبه  24/10/97

ساعت : 30/13-30/12

 

 

 انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

چهارشنبه 30/8/97

ساعت :13-15/12

چهارشنبه 26/10/97

ساعت : 30/13-30/12

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام


 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

 

ندارد

شنبه  29/10/97

ساعت :30/13-30/12

 

 

 تفسیرموضوعی قرآن

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

دوشنبه 28/8/97

ساعت :13-15/12

دوشنبه 24/10/97

ساعت :12-10 

 دانش خانواده و جمعیت


روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

ندارد

چهارشنبه 26/10/97

ساعت :12-10

 

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

ندارد

دوشنبه 1/11/97

ساعت :30/13-30/12

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-7 13:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ