باسمه تعالی
برنامه امتحانات معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی نیم سال دوم  98-97
 
 
اندیشه اسلامی یک
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
چهارشنبه 28/1/98
ساعت 30/12-30/11
چهارشنبه 5/4/98
 
 
اندیشه اسلامی دو
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
دوشنبه 2/2/98
ساعت 11-10
دوشنبه 27/3/98
 
 
آیین زندگی
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
ساعت 11-10
شنبه 25/3/98

 
انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
دوشنبه 26/1/98
ساعت 11-10
دوشنبه 3/4/98
 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
ساعت 30/12-30/11
دوشنبه 3/4/98
 
 
تفسیرموضوعی قرآن
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
چهارشنبه 4/2/98
ساعت 11-10
چهارشنبه 5/4/98
 
دانش خانواده و جمعیت
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
ساعت 11-10
سه شنبه 4/4/98
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
ساعت 11-10
یکشنبه 9/4/98
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-14 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ