باسمه تعالی
برنامه دروس معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی
نیم سال دوم 97-96
 
 
 
 
اندیشه اسلامی یک
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
سه شنبه
28/1/97
ساعت 30/12 - 30/11
شنبه
2/4/97
ساعت 9-8
 
 
 
 
اندیشه اسلامی دو
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
دوشنبه
3/2/97
ساعت 30/12-30/11
شنبه
2/4/97
ساعت 30/10-30/9
 
 
 
آیین زندگی
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
 
ندارد
شنبه
9/4/97
ساعت 30/12-30/11


 
 
انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری و اندیشه های سیاسی امام ره
 
روزو تاریخ و
ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و
ساعت امتحان پایان ترم
شنبه
1/2/97
ساعت 30/12-30/11
شنبه
9/4/97
ساعت 9-8


تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت
 
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
 
ندارد
شنبه
9/4/97
ساعت 30/10-30/9
 
 
 
تفسیرموضوعی قرآن
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
شنبه
8/2/97
ساعت 30/12-30/11
دوشنبه
4/4/97
ساعت 9-8
 
 
دانش خانواده و جمعیت
 
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
 
ندارد
شنبه
2/4/97
ساعت 12-11
 
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 
 
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ندارد
چهارشنبه
30/3/97
ساعت 12-10
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-31 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ