اسامي دانشجويان دکتری گروه ايمني شناسي

دوره

نام و نام خانوادگی

ايميل

اول                 1373

اسکندر کمالی سروستانی

 

دوم         1374

عبدالکریم شیخی

 

سوم         1376

داور امنی سقزچی

 

چهارم       1379

شیرین فرجادیان

 

پنجم        1380

نصراله عرفانی

 

مرجان قره گزلو

 

زهرا مجتهدی

 

ششم       1382

اکرم ضیایی

 

الهام عاشوری

 

فرشید یگانه

 

هفتم         1384

محبوبه رزمخواه

 

مهدی شعبانی

 

بهروز غارثی فرد

 

هشتم        1386

نرگس خاقان زاده

 

سعید زارعی

 

افشین سمیعی

 

محمدرضا عطااللهی

 

زهرا فقیه

 

طاهره کلانتری

 

فتح الله کلانتر

 

نهم        1388

ناصر قلی جانی

 

فرشته مهدی پور

 

وحید یونسی

 

دهم       1390

سحر تحویلی

 

مرضیه رضایی

 

محمدهاشم سلطانی

 

مهدی کلانی

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-14 13:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ