اسامي دانشجويان کارشناسی ارشد ايمونولوژی

دوره

نام ونام خانوادگي

ايميل

اول1372

صغری محمدی

 

فاطمه واحدی درمیان

 

دوم1373

محمد حجت فرسنگی

 

جعفر شوشتری پور

 

عذرا شمس الدین

 

عبدالرضا ستوده جهرمی

 

بهروز غارثی فرد

 

مریم آیت االهی

 

سوم1374

فرزانه محمد علیزاده شیرازی

 

محمد حسین کریمی

 

مرتضی حسین زاده

 

چهارم1375

مرجان قره گزلو

 

عبدالمحمد ڀزشکی

 

پنجم1376

مرجان مجد

 

ابوالقاسم گلچینی

 

ششم1378

فرشید یگانه

 

نصرالله عرفانی

 

طاهره کلانتری

 

منوچهر رسولی

 

هفتم1379

سیمین کیانی

 

ناصر قلی جانی

 

محمد جواد فتاحی نوروزی

 

محبوبه رزمخواه

 

هشتم1380

عبرالمجید نکویی

 

طاهره خلیلی آزاد

 

سیروس نعیمی

 

حسین گل مقدم

 

عباس آزادمهر

 

نهم1381

محمدرضا علی ڀرستی خاصلوتی

 

بهاره عبد نیک فرجام

 

مسعود بهمنی

 

شهره الماسی باب اناری

 

نرگس ارندی

 

دهم1382

ابوالقاسم هادی نیا

 

زهرا فقیه

 

احترام دژبخش

 

جولیا مریم آرسته

 

يازدهم1383

اسماعیل معظمی گودرزی

 

مهدی کلانی

 

اکبر فرجاد فر

 

نرگس خاقان زاده

 

سید امیر جلالی

 

اعظم جمشیدیان قلعه سفیدی

 

دوازدهم1385

زهرا یوسفی

 

ندا موسوی نیری

 

سمانه صفی

 

لقمان سلیم زاده

 

ناهید رضایی

 

سمانه ذوقی

 

شهرام امیری

 

سيزدهم1386

فرشته مسعودی

 

شهرزاد رحیمی فر

 

فهیمه حسینی نسب

سحر تحویلی

 

رسول بهارلو

 

مهدی اصغر ڀور

 

حسین احمدی

 

چهاردهم1387

مرضیه نوروزیان

 

مهدی محمدی

 

محمدرضا فاریابی

 

فهیمه عرب پور

 

صغری عبدی

 

محمد هاشم سلطانی

 

سوسن رهنما

 

سمیه رضایی فرد

 

پیام بیات

 

نرگس بردبار

 

پانزدهم1388

شادی نوابی

 

فاطمه نصری

 

فرزانه قادری

 

نادیه عابدی

 

مریم السادات محتسبی

 

لیلا جعفرزاده

 

وحید باقری

 

سیدعلیرضا اسماعیلی

 

محمدرضا آتش زر

 

سلیمه ابراهیم نژاد

 

شانزدهم1389

کاظم نعمتی

 

الهه مینایی

 

محمدصادق سلطانی زنگبار

 

زیور زنگنه

 

داوود رستم زاده

 

بهدخت بهرامی

 

مهدي بنياني

 

هفدهم1390

نازنین نظری

 

هنگامه محمدابراهیم

 

سمانه علیزاده

 

کیوان شمس

 

معصومه شریف زاده

 

فریال دباغ گرجانی

 

نقی خانزاده

 

بنت الهدی حسینی پویا

 

خدیجه طاطی

 

نگار بهنام فر

 

فهیمه انوری

 

   ادامه صفحه بعد 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-30 15:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ