حميد رضا زارع
مدرک تحصيلي : کارشناس ارشد بیولوژی سلولی
سمت : سوپروایزر آزمایشگاه دکتر قادری
شماره تماس: 3147 
 
 آذین ابراهیم پور
مدرک تحصيلي : کارشناس ارشد بیوشیمی 
سمت : سوپروایزر آزمایشگاه دکتر فرجادیان 
شماره تماس: 
3288
 
مرجان دهقان
مدرک تحصيلي : کارشناس علوم آزمایشگاهی
سمت : سوپروایزر آزمایشگاه دکتر کمالی 
شماره تماس: 3340
 
 
 سعید ملک حسینی
مدرک تحصيلي :کارشناس علوم آزمایشگاهی
سمت : سوپروایزر آزمایشگاه دکتر امیرغفران
شماره تماس: 3341
 
 
 فاطمه زارع
مدرک تحصيلي :کاردان
سمت : متصدی امور دفتری و بایگانی
شماره تماس: 3031
 
 
 
 
 احد بهرامی
مدرک تحصيلي : سیکل
سمت : خدماتی
شماره تماس: 3031
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-26 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ